Alzheimer Trefpunt in Wijkcentrum De Gagels

Op Wereld Alzheimer Dag was er volop aandacht voor dementie in Steenwijkerland.

Op Wereld Alzheimer Dag was er volop aandacht voor dementie in Steenwijkerland. Sociaal Werk De Kop

Na anderhalf jaar is er dinsdagmiddag 12 oktober weer Alzheimer Trefpunt Steenwijkerland. En op een nieuwe locatie, te weten het wijkcentrum in De Gagels, aan de Burg. Voetelinkstraat 56.

Het Alzheimer Trefpunt is geopend van 14.30 tot 16.00 uur; inloop vanaf 14.00 uur. „We zijn heel blij dat we weer kunnen starten met de bijeenkomsten en gaan over naar de middag omdat dat tijdstip voor de wat oudere bezoekers prettiger is. Afgelopen 21 september hebben we volop aandacht gehad voor Wereld Alzheimer Dag en dan nu dus weer de maandelijkse Trefpunten,” aldus Kees Mol. Kees is gespreksleider tijdens het Trefpunt. Deze eerste middag zullen Grietje Mol en Jannie Dijkhuizen vertellen over hun werk als casemanagers dementie. Natuurlijk met alle ruimte voor vragen. Iedere tweede dinsdagmiddag zal het Alzheimer trefpunt weer op de agenda staan, dit is ook te vinden op de agenda van Sociaal Werk De Kop. www.sociaalwerkdekop.nl/agenda


Het Alzheimer Trefpunt in Steenwijkerland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dementie is een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen, in een tijd waarin iedereen zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Doel van het Trefpunt is samen bouwen aan een dementievriendelijk Steenwijkerland. Het Alzheimer Trefpunt Steenwijkerland wordt georganiseerd door de belangenbehartigers van Alzheimer Nederland in samenwerking met Sociaal Werk De Kop en de casemanagers dementie. Daarnaast zijn er diverse vrijwilligers betrokken bij het Trefpunt. Voor meer info over het Alzheimer Trefpunt kan gebeld worden met de casemanagers dementie via 0521-385585.