Beeld uit het verleden: De Witte Paarden

De oude buurtschap de Achterbuurt. Foto: Ger Scheenstra

Aan de oude doorgaande weg van Tuk richting Willemsoord lag de oude buurtschap de Achterbuurt. Men vond dat eigenlijk een vreemde naam, vandaar dat de buurtvereniging opperde de naam te veranderen in De Witte Paarden. Dit werd in 1953 door de gemeenteraad van Steenwijkerwold goed gekeurd.

Het is wel grappig, dat men de naam aannam van het plaatselijke café. De buurtschap kende tal van winkelbedrijfjes: bakkers, kappers, schoenmaker, smid en dergelijke (zie foto). Een deel van de voormalige Achterbuurt noemde men de ‘Stopnaaldenbuurt’. Deze naam is waarschijnlijk ontstaan vanwege het feit, dat velen zich hier bezighielden met sokken stoppen, breien en verstelwerk.

Inmiddels is het bekende café, waar tal van bekende artiesten optraden en voor menigeen ook de feestzaal was bij trouwpartijen, gesloopt en staan er nu huizen op deze plaats.

Nieuws

menu