Beeld uit het verleden: Fredeshiem (foto 1935)

Fredeshiem in 1935.

Op de in 1928 gekochte grond van een Steenwijker meubelfabrikant werd op 28 juli 1929 Fredeshiem gebouwd en geopend. Fredeshiem is een verbinding van twee Friese woorden, namelijk Frede (vrede) en Hiem (erf).

De volledige naam is eigenlijk Fredeshiem, Doopsgezind Broederschapshuis. Tot de oprichters behoorden o.a. Sjouke de Zee en meester Jan Gorter en Ds. T.O. Hylkema. Deze laatste was predikant in Giethoorn van 1912-1929, waar in 1952 het Peerdepad omgedoopt werd tot Hylkemaweg. In de loop der jaren zijn er op Fredeshiem talloze veranderingen en verbouwingen geweest. Ook is er ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan een inspiratiepad aangelegd. Het voert langs 9 grote keien, waarop een inspirerende tekst is aangebracht. Een van de bekende huisjes Hiemsherne, zal volgend jaar een pannenkoekenboerderij worden. Nu wordt voor het complex de naam Buitengoed Fredeshiem gevoerd en is op het 14 hectare grote terrein een hotel, restaurant en zijn er enkele vakantiehuisjes.

Nieuws

menu