Beeld uit het verleden: Het oude postkantoor (omstreeks 1910)

In 1850 kwam er een echt postkantoor op de hoek Vrouwenstraat en Koningstraat.

In 1850 kwam er een echt postkantoor op de hoek Vrouwenstraat en Koningstraat. Foto: Aangeleverde foto

De allereerste post werd in Steenwijk afgeleverd bij het Posthuis, nu Chin. Ind. Rest Shanghai. Dit gebeurde met postkoetsen. In 1850 kwam er echter een echt postkantoor op de hoek Vrouwenstraat en Koningstraat, zoals afgebeeld op de foto.

Na verloop van tijd werd dit echter te klein en werd er in 1922 en nieuw postkantoor geopend op de Molenwal. Dit kantoor heeft dienst gedaan tot 1973. Hierna heeft het onder andere gefungeerd als politiebureau. Nog steeds is boven de ingang de keramische voorstelling van het postwezen te zien, gemaakt door de Steenwijker kunstenaar Hildo Krop.

Het postkantoor verhuisde in 1973 naar het stationsgebouw. Door de opkomst van social media is dit postkantoor inmiddels ook verdwenen en leeft het alleen nog voort in onze herinnering.