Beeld uit het verleden: Park Rams Woerthe

De muziekkoepel in Park Rams Woerthe. Foto Ger Scheenstra

Bij de bouw van Villa Rams Woerthe wilde Jan Hendrik Tromp Meesters gelijk een park aangelegd hebben. De grond werd aangekocht en een stuk achter zijn huis aan de Kornputsingel werd er bijgevoegd.

Tromp Meesters en de Utrechtse tuinarchitect H. Copijn wilden direct een volwassen park, in Engelse landschapsstijl. Er werden grote bomen aangeplant, met behulp van leerkrachten en leerlingen van de Tuinbouwschool uit Frederiksoord. Gebruikmakend van het riviertje de Aa werd een grote vijverpartij en tevens een theehuis en muziekkoepel aangelegd. Vanuit de Villa moest je uitkijken op het park met daartussen een groot grasveld, waar de damherten konden lopen. Tevens werd er voor de familie een kegelbaan aangelegd. Vele jaren later werden er op het hertenpark sportwedstrijden van o.a. de scholen gehouden, wat nog wel eens glijpartijen opleverde over de hertendropjes.

Nieuws

menu