Beeld uit het verleden: de RK Sint Clemenskerk

De RK St Clemenskerk in de Molenstraat in 1935.

De RK St Clemenskerk in de Molenstraat in 1935. Foto via Ger Scheenstra

Op de foto uit 1935 de St’ Clemens Kerk aan de Molenstraat. In de 16e eeuw vonden er grote omwentelingen plaats op godsdienstig terrein. Mede door de beeldenstorm (1566) braken er voor het katholieke deel van de bevolking zware tijden aan.

De kerken kwamen in bezit van de Calvinisten en daarom moest de katholieke gemeenschap op andere plekken haar godsdienstoefeningen houden. Na eerst in een particuliere woning, werden de diensten later in een ‘schuurkerk’ aan de Koningsstraat gehouden. Op 22 februari 1882 werd de aanbesteding voor een nieuwe kerk gehouden in het logement van Köss-Gaarman in de Oosterstraat. Als overbrugging heeft nog even de Armenschool in de Scholestraat gediend. Op 13 mei 1882 werd de eerste steen gelegd en op 21 sept. 1882 kon het kruis op de toren geplaatst worden. Op 26 april 1883 kon men overgaan tot de wijding van de kerk.