Beeld uit het verleden: de drie kiosken

De kiosk aan de Oosterpoort. Foto Ger Scheenstra

Steenwijk heeft sinds 1931 een drietal kiosken gehad, namelijk aan de Woldpoort, de Oosterpoort en aan de Gasthuispoort.

De eerste kiosk kwam aan de Oosterpoort en werd beheerd door de heer R. W. Lubberts. Deze kiosk stond eerst bij het transformatorhuisje en is later verplaatst naar de overkant aan de Goeman Borgesiusstraat. In oktober 1973 stopte de familie Lubberts met de kiosk. Deze kiosk is later verkocht en is door een Steenwijker helemaal in oude staat hersteld en heeft nu een prachtige plaats in de tuin op de Bult.


Aan de Gasthuisstraat stond de kiosk van Hoomoedt. Ook deze kiosk is een keer verplaatst en stond op het laatst vlak bij de ingang van Rams Woerthe. Een bekende beheerder was later de zoon, Dolf Hoomoedt, die ook bijzonder goed kon tekenen en schilderen. De laatste kiosk stond aan de Woldpoort, is in 1948 afgebroken en heeft tot de bouw van het nieuwe station daar zijn laatste plekje gehad.

Nieuws

menu