Beeld uit het verleden: het Vliegfeest (1919)

Het Vliegfeest in 1919. Foto Ger Scheenstra

De voorzitter van de Oranjevereniging H. Culp las over de in Amsterdam gehouden Luchtvaart Tentoonstelling (de Entos). Het leek hem ook prachtig om dit in Steenwijk te organiseren en gelukkig wilden zijn medebestuursleden en B & W eveneens meewerken.

Het geheel zou plaatsvinden op de Woldmeenthe bij de spoorduiker (inmiddels verdwenen). Op het terrein werden alle greppels gedicht, draad en paaltjes verwijderd. Op de betreffende dag waren duizenden mensen uitgelopen om het tafereel te aanschouwen. Verwachtingsvol keek men in de lucht toen uit het oosten geronk klonk. Het vliegtuig maakte een rondje en landde toen op het terrein. Na een tijdje werd de propeller weer rondgedraaid door luitenant (vliegenier) Jongbloed, waarna weer een paar rondjes gedraaid werden. Na de landing werd uitvoerig voor zijn prestatie geklapt. Na afloop verlieten de duizenden mensen met een zeer tevreden gevoel het demonstratieveld.

Nieuws

menu