Bestemmingsplanwijziging nodig om 78 nieuwe woningen in Jan Steenstraat in Steenwijk West te bouwen

Het ontwerp bestemmingsplan voor de Jan Steenstraat in Steenwijk West ligt ter inzage. De 66 bestaande woningen worden gesloopt en maken plaats voor 78 nieuwe woningen, maar daarvoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd.

De 66 woningen in de Jan Steenstraat worden gesloopt.

De 66 woningen in de Jan Steenstraat worden gesloopt. Foto: Wilbert Bijzitter

In 2008 kwam de zogeheten wijkplan-aanpak van Steenwijk West tot een afronding. In de 10 jaar daaraan voorafgaand zijn een tweetal grote fysieke ingrepen uitgevoerd in het woningbestand van de wijk Steenwijk West. Bijna 300 kleine en verouderde woningen werden gesloopt en vervangen door ongeveer 180 nieuwe woningen. Na het wijkplan kwam de wijkvisie. De wijkbewoners, de gemeente Steenwijkerland en Woonconcept hebben een wijkvisie opgesteld: een visie op de voortgang van de wijkvernieuwing.

Nieuws

menu