Bestuur Steenwijk Vestingstad roept ondernemers op gezamenlijk te blijven investeren in een sterke en bruisende binnenstad

De binnenstad is opgevrolijkt met parapluutjes. Foto: Martijn Bijzitter

Aan het eind van dit jaar vervalt voor de ondernemers in de binnenstad van Steenwijk de Bedrijven Investeringszone, de zogenaamde BIZ. Het bestuur van Steenwijk Vestingstad heeft de gemeente nodig om te werken aan het verlengen van de BIZ voor de volgende vijf jaar.

Het college van B&W heeft hier op 7 september mee ingestemd. Het is aan de gemeenteraad om de benodigde BIZ-verordening vast te stellen. Daarna, in november, volgt een draagvlakmeting onder de ondernemers. Gezamenlijk blijven investeren in een sterke en bruisende Vestingstad.

„Juist nu is het extra belangrijk dat ondernemers verenigd blijven en samen de schouders eronder te zetten”, zegt Hans van Wermeskerken, vice-voorzitter van Steenwijk Vestingstad. „Samen ben je sterker! Afgelopen jaren hebben we laten zien dat we in het collectief mooie dingen kunnen doen. Denk daarbij aan het organiseren van evenementen zoals de Vestingfeesten, de sinterklaasintocht en Kerst in Steenwijk.” Het zijn maar een paar voorbeelden van een reeks aan activiteiten.

Rol in marketing en promotie

„Dankzij de BIZ-bijdrage is het mogelijk om Steenwijk als Vestingstad te positioneren”,vervolgt Van Wermeskerken. „We hebben een regisserende en coördinerende rol in de marketing en promotie. In de coronatijd hebben we voortdurend de consument verleid om lokaal te blijven kopen. Ook is er een stevige basis gelegd om de toeristische kansen die er in ons gebied zijn te benutten. Dit alles met als doel om met elkaar sterker uit de crisis te komen en een vitale binnenstad te behouden voor de toekomst.”

Zowel Vestingstad als de gemeente merken dat veel consumenten en ondernemers dit bijzonder waarderen. „Dat voelt goed”, zegt de vice-voorzitter. „Afgelopen vijf jaar zijn er prachtige resultaten geboekt en we zijn zeker van plan om dat in de toekomst te blijven doen. Hiervoor is een uitgebreid vijfjarenplan opgesteld.”

‘Meerwaarde bewezen’

Op basis van de evaluatie van de BIZ over de voorbije jaren en de toekomstplannen van Steenwijk „De BIZ heeft wat ons betreft meerwaarde echt bewezen”, aldus wethouder Bram Harmsma. „Vestingstad is voor ons een professionele gesprekspartner en is, ook in de moeilijke coronatijd, prima in staat om mooie activiteiten te organiseren.”

Eind oktober besluit de gemeenteraad over de Bedrijven Investeringszone en begin november de draagvlakmeting die onder de ondernemers wordt gehouden. Zowel het college als het bestuur van Steenwijk Vestingstad hebben vertrouwen in een positieve toekomst.

Nieuws

menu