Bezwaren tegen hoger scoutinggebouw ongegrond verklaard

De commissie bezwaarschriften heeft de bezwaren van de buurman van het toekomstige scoutinggebouw aan de Onderduikersweg tussen Steenwijk en De Bult ongegrond verklaard. Het college van burgemeester en wethouders heeft het advies van de commissie overgenomen.

Een impressie van het nieuwe clubgebouw.

Een impressie van het nieuwe clubgebouw. Foto: Paul Ruiter Architectenbureau

Vier jaar geleden was de scoutinggroep bereid om plaats te maken voor het nieuwe dorpshuis en de nieuwe school in Tuk. Dat betekende een verhuizing. De locatie aan Onderduikersweg 2B leek zeer geschikt voor de scoutinggroep. Bereikbaar en aan de rand van de Woldberg. Omwonenden waren er niet gerust op en vreesden aantasting van hun woongenot door meer verkeersbewegingen en geluidsoverlast door activiteiten.