Bezwaren tegen plan appartementencomplex 'De Gouden Engel' in Steenwijk weerlegd. Politiek gaat zich buigen over bestemmingsplanwijziging

De politiek gaat zich buigen over een bestemmingswijziging voor de locatie van het voormalige Hotel De Gouden Engel in Steenwijk om de bouw van een appartementencomplex mogelijk te maken. Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend, maar zijn door het college van burgemeester en wethouders weerlegd. “De zienswijzen geven geen aanleiding om het bestemmingsplan te wijzigen”, is het college van mening.

Een globale schets van het appartementencomplex.

Een globale schets van het appartementencomplex. Foto: Ector Hoogstad Architecten

Een bestemmingsplanwijziging is nodig omdat het nu de bestemming ‘horeca’ heeft.