Bijbelstudieavonden in Steenwijk

Colin Coule

Het Zoeklicht houdt twee bijbelstudieavonden in Steenwijk. Het hoofdthema is: ‘Het profetische Woord’ wordt vervuld. Spreker is br. Rennie Schoorstra.

Deze bijeenkomsten zijn op donderdag 9 maart (met als subthema: ‘De antichrist komt!’) en 23 maart (met als subthema: ‘Jezus Christus komt!’). De bijeenkomsten worden gehouden in Bethel, Vrije Zendingsgemeente, Gasthuislaan 109 en beginnen om 20.00 uur. De toegang is vrij.

Het Zoeklicht werd in 1919 opgericht door Johannes de Heer. Hij heeft veel onderzoek verricht naar de profetieën, maar is vooral bekend geworden van zijn liederenbundel. De organisatie organiseert vele activiteiten in heel Nederland, zoals samenkomsten, seminars en studiedagen, maar ook meerdaagse conferenties in christelijke conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn.

Het tijdschrift verschijnt iedere twee weken, waarin veel aandacht is voor de tekenen van de eindtijd en onderzoek naar de Bijbelse profetieën, waarin is te lezen dat we de Here Jezus moeten verwachten. Ook het leven als christen in deze tijd komt ruim aan bod in studies en persoonlijke verhalen.

Nieuws

menu