Zo komen het dorpshuis en de nieuwe school er uit te zien

Binnenkort start nieuwbouw dorpshuis en school in Tuk

Zo komen het dorpshuis en de nieuwe school er uit te zien Foto: Gemeente Steenwijkerland

Tuk De verwachting is dat het nieuwe multifunctionele centrum in Tuk (school en dorpshuis) dit najaar in gebruik kan worden genomen. Dat is mogelijk omdat de scoutinggroep (waar het nieuwe centrum is gepland) een tijdelijk onderkomen heeft gevonden (Tuk’s T-huis) totdat het toekomstige gebouw aan de Onderduikersweg gereed is.

„We hebben om maatschappelijke redenen en betrokkenheid besloten om de bouw van het nieuwe dorpshuis en de nieuwe school niet te laten vertragen. Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar een tijdelijk onderkomen voordat we intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw aan de Onderduikersweg. En dat is gelukt. We kunnen terecht in Tuk’s T-huis. Maar nu nog niet in verband met de avondklok en de coronamaatregelen. Als er versoepeling komt, dan kunnen we weer beginnen met onze activiteiten”, vertelt Daniël Haveman van Scoutinggroep Johan van den Kornput.

Een verhuizing naar de Onderduikersweg kan vertraging oplopen, omdat de omwonenden vrezen dat hun woongenot wordt aangetast. De gemeenteraad heeft de wethouder opgedragen in gesprek te gaan met de bewoners. „Dat gesprek heeft plaatsgehad en de harten zijn gelucht. Er zullen nog een paar gesprekken volgen”, zegt omwonende Eddy Kolk. Wethouder Marcel Scheringa zei eerder: „Over de uitvoering wil ik graag in gesprek gaan met de omwonenden om hun zorgen weg te nemen.” Eddy Kolk: „Dan moet dat wel leiden tot acceptabele en bindende afspraken.”

‘Voldoende grond om succesvol procedure te starten’

De omwonenden dreigden eerder juridische stappen (naar de Raad van State) te ondernemen. De bezwaren van de familie Meijerink zijn ontvankelijk verklaard, van twee andere families niet. Dat betwijfelt Eddy Kolk: „De wethouder doet voorkomen dat de families De Wit en Kolk niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar. De door ons ingeschakelde advocaat heeft dit nogmaals beoordeeld en is stellig van mening dat ook de families De Wit en Kolk wel degelijk ontvankelijk zijn in hun bezwaar en ziet voldoende grond om succesvol een bodemprocedure te starten”, schreef Eddy Kolk eerder aan de gemeenteraad. „Dus we wachten de komende gesprekken af.”

De scouting is vrijwel klaar met uithuizen en kan het huidige gebouw binnenkort overdragen aan de gemeente. Plaatselijk Belang Tuk is blij dat er binnenkort (half maart) wordt begonnen met de werkzaamheden, want een grote wens gaat in vervulling.

‘Het verbetert de verbondenheid’

Alien Bisschop, voorzitter van PB Tuk: „Ja, na al die jaren is het gelukt. Het was Tom Snoeren, die deze kar heeft getrokken en de grondlegger is geweest. Voor Tuk is dit geweldig. Het verbetert de verbondenheid. Ouders leren elkaar via school kennen, kinderen die met elkaar gaan spelen. Want voorheen gingen veel kinderen naar scholen in Steenwijk of Steenwijkerwold. En ook de verenigingen hebben straks prima onderdak in het nieuwe dorpshuis. Het is een mooi gebaar van Scouting dat de groep bereid is om tijdelijk elders de activiteiten te houden. Zo kan een langgekoesterde wens doorgaan.”

Kinderopvang Het Woldkasteel gaat niet naar het nieuwe centrum en blijft in het voormalige gemeentehuis, waar het ook de raadskelder in gebruik kan nemen.

Het gebouw wordt multifunctioneel: zowel de school als het dorpshuis kunnen elkaars ruimten gebruiken.

Ideeën voor invulling

PB Tuk vraagt aan de inwoners mee te denken aan de invulling van het huidige parkeerterrein tegenover het scoutinggebouw, dat gaat verdwijnen. Ook het schoolplein wordt openbaar met speeltoestellen en een voetbalveld. Alien Bisschop: „Daarnaast moet de invulling een waardevolle toevoeging hebben voor volwassen inwoners van Tuk. Te denken valt een jeu des boules baan of beweegtoestellen.” De gemeente zorgt voor het reguliere onderhoud, maar de inwoners zelf zijn verantwoordelijk om het terrein netjes te houden.

Ideeën kunnen tot en met 20 februari gedeponeerd worden bij Supermarkt Attent of gemaild worden naar info@pb-tuk.nl .

Alien Bisschop: „Er zitten al leuke ideeën tussen. Het wordt een verrijking voor deze locatie en het dorp.”

Grondlegger: ‘Het heeft veel energie en doorzettingsvermogen gekost om te komen waar we nu zijn’

Tom Snoeren is de grondlegger van het nieuwe multifunctionele centrum in Tuk. Hij was destijds voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk en nu voorzitter van het dorpshuis. Hij blikt terug hoe het tot stand is gekomen.

„In 2005 heeft de bevolking van Tuk middels een enquête aangegeven dat ze graag een school en dorpshuis wilde hebben. Het belangrijkste doel was: De leefbaarheid van het dorp verbeteren, zorgen voor een betere sociale samenhang onder de bewoners en het uit hun isolement halen van de alleenstaande ouderen. Plaatselijke Belangen Tuk wist dus wat de opdracht was en is hiermee aan de gang gegaan.”

In 2007 werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud. Uit het onderzoek bleek dat beide doelen haalbaar waren. „In 2009 is begonnen met de oprichting van een tiental verenigingen die gebruik zouden moeten maken van het dorpshuis. Na een jaar bleken de verenigingen een succes te zijn en werd de Stichting Dorpshuis Tuk opgericht op 5 januari 2010. Op dezelfde dag werd ook de Stichting Algemeen Bijzonder Neutraal Onderwijs Tuk opgericht. Het was de bedoeling dat beide Stichtingen samen op zouden trekken en ondergebracht zouden worden in een nieuw multifunctioneel centrum.”

Niet synchroon

Echter de start van beide Stichtingen bleef niet synchroon lopen. Het opstarten van de basisschool duurde wat langer. De Stichting Dorpshuis Tuk kreeg daarom van de gemeente (tijdelijk) de beschikking over de kelder van het oude gemeentehuis. Deze ruimte werd omgedoopt tot ‘De Raadskelder’. De basisschool startte op 1 september 2011 met 11 leerlingen en kreeg noodlokalen op het terrein van de Scouting. „Het bleef echter altijd de bedoeling om beide stichtingen in een MFC onder te brengen.”

„Het heeft heel veel energie en doorzettingsvermogen gekost om te komen waar we nu zijn.”

Op dit moment liggen alle verenigingen al een tijd stil vanwege de coronacrisis. „Maar we hopen straks in onze nieuwbouw weer van start te kunnen gaan. De verenigingen krijgen dan de beschikking over een prachtige ruimte om hun activiteiten uit te voeren, elkaar te kunnen ontmoeten en ook weer te kunnen groeien.”

Verenigingen

De volgende verenigingen zij nu actief:

Tuk op Bridge, Bridge op maandag, Bridgelessen, De Oostwoldzangers, De historische vereniging Tuk, De Quiltsters van Bij sTUKjes en Beetjes, De fotoclubs van woensdag en dinsdag. Klaverjasclub Ruitentroef, De wandelclub, Motorclub de Tukse Motor Vrienden, toneelclub, ‘t Mag geen naam hebben en De SOOS. „We hopen, dat we ook andere verenigingen, zoals PB en Zonnebloem in ons nieuwe MFC welkom mogen heten. In het nieuwe MFC zullen we ook met nieuwe activiteiten starten. Te denken valt aan filmavonden, lezingen, yoga en mindfulness, etcetera. Iedereen mag meedenken over nieuwe activiteiten.