Bioscoop gaat weer open en wordt vernieuwd mede dankzij ondersteuning gemeente: ‘Steenwijk biedt met bioscoop een mooi en compleet aanbod’

De bioscoop wordt volledig vernieuwd.

De bioscoop wordt volledig vernieuwd. Foto Martijn Bijzitter

Goed nieuws: Steenwijk behoudt zijn bioscoop. Het voortbestaan hing aan een zijden draadje. Zonder financiële steun was het onmogelijk voor de eigenaar van het pand om de bios, na het vertrek van Vue Cinemas, nieuw leven in te blazen. Dat het nu wel lukt, is te danken aan de eerste subsidie uit de net gelanceerde regeling voor een vitale binnenstad van Steenwijk.

Het college van B&W besloot de aanvraag van Luxor Vastgoed BV voor aanpassingen aan de bioscoop in Steenwijk te honoreren. Daarmee is het herstel en tegelijkertijd een vernieuwing van de bioscoop mogelijk.

Wethouder Bram Harmsma: „Deze aanvraag sluit precies aan bij wat we met de regeling willen bereiken: een levendige binnenstad met voorzieningen die passen bij een stad als Steenwijk. Met een compleet aanbod. En daar hoort wat ons betreft een bioscoop als vanzelfsprekend bij. Met aantrekkingskracht voor jong en oud. Daarom zijn we blij met dit initiatief en steunen we het ook.” De subsidie van € 150.000,- is bedoeld voor bouwkundige aanpassingen aan het pand.

Economische spin-off

De bioscoop in Steenwijk staat vanaf oktober 2020 leeg. De eigenaar van het pand – Luxor Vastgoed BV – heeft aangegeven te willen investeren in de renovatie van het pand om de bioscoopfunctie nieuw leven in te blazen én in kwaliteit te verbeteren. Wethouder Bram Harmsma: „Uit onderzoek blijkt dat een bioscoop een belangrijke voorziening is in binnensteden. Dat komt met name door de economische spin-off die het heeft: mensen gaan na een filmbezoek vaak nog even de stad in om ergens wat te eten of te drinken of gaan vóór het bioscoopbezoek in de stad een hapje eten. Wat dat betreft snijdt het mes bij deze voorziening aan twee kanten: een mooi aanbod voor onze inwoners en bezoekers en tegelijkertijd een impuls voor de ondernemers in de binnenstad.”

Foyer wordt ‘huiskamer van Steenwijk’

Luxor Vastgoed heeft aangegeven een bioscoop te willen realiseren die midden in de samenleving staat. Het plan is de foyer om te bouwen tot ‘huiskamer van Steenwijk’. Dit moet ertoe leiden dat de bioscoop meer is dan alleen een filmzaal maar ook ontmoetingsplek wordt. De subsidie uit de stimuleringsregeling is bedoeld als bijdrage in het herstellen, verbeteren én vernieuwen van het huidige pand aan de Goeman Borgesiusstraat.

Subsidie voor vitale Steenwijker binnenstad

De stimuleringsregeling ‘vitale binnenstad Steenwijk’ werd onlangs in het leven geroepen om het voorzieningenniveau, de retail en de leisure in de binnenstad van Steenwijk op peil te houden. Dat zijn de sectoren die het recreatief winkelprofiel van de stad kenmerken en bepalen, maar de laatste jaren onder druk staan. Om leegstand te voorkomen wil de gemeente met de nieuwe regeling eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad stimuleren om in hun vastgoed te investeren.


Op de gemeentelijke website is meer informatie over te regeling te vinden.