Bouwupdate Steenwijk: 'Metamorfose' voor Jan Steenstraat en omgeving. Oplevering eerste woningen aan Acaciastraat in zomerperiode

De bouw van nieuwe woningen in Steenwijk West gaat voortvarend. In de Bloemenbuurt zijn de woningen eerder klaar dan de wegen. In de zomerperiode worden de eerste huizen aan de Acaciastraat opgeleverd, en aan het einde van het jaar de laatste. Parkeerterreinen en voetpaden worden in de tweede helft van het jaar in delen aangelegd.

In de Acaciastraat draait de bouw van nieuwe woningen op volle toeren.

In de Acaciastraat draait de bouw van nieuwe woningen op volle toeren. Foto: Sieb van der Laan

In het voorjaar van 2022 staat aanpak van de rijbanen en het riool in de Bloemstraat op de rol. De bouw van de woningen verloopt vlot. Er komen twaalf blokken met woningen, voor één á twee persoonshuishoudens en kleine gezinnen. Er wordt daarbij ingezet op duurzaamheid. De woningen worden energiezuinig en er is sprake van elektrisch koken, dus geen gasaansluiting. Er komen goed geïsoleerde woningen en de daken voorzien van zonnepanelen. De energierekening van toekomstige bewoners zal daarom laag zijn, of zelfs nul.

Ruimte voor veel groen

In het bouwplan is ruimte voor veel groen. Er komen verschillende soorten planten en struiken. Dat is goed voor bijen, vlinders en vogels. In het midden van de Bloemenbuurt komt een centraal veld. Dat moet onder meer een ideale plaats worden voor buurtbarbecues. Het moet verder een groene ruimte worden voor jong en oud, waar spelen, ontmoeten en ontspannen centraal staan. In het najaar is er een bijeenkomst met omwonenden, en staat de vraag centraal of er bankjes, tafels, en speeltoestellen moeten komen. Ook wordt dan de keuze gemaakt voor het type bomen, planten, en de komst van een eventuele moestuin. In het voorjaar van 2022 worden alle bomen geplant. De weg wordt zo bestraat en ingedeeld, dat fietsers eenvoudig en veilig naar school kunnen.

Aanpak van Jan Steenstraat

De Jan Steenstraat, Admiraal de Ruyterstraat, en Vondelstraat ondergaan een ‘metamorfose’. Daar verdwijnen in totaal 66 woningen, en er komen in 2023 meer woningen voor terug. Om precies te zijn 78. Het gaat om 52 gezinswoningen, 8 levensloopbestendige woningen en 18 kleine appartementen. Daarbij wordt de Jan Steenstraat deels afgesloten voor auto’s. Aan de noord en zuidkant komen wel parkeerplaatsen, het midden van de straat wordt autovrij. Er komen in het plan wel voldoende parkeerplaatsen. In een aantal blokken kan straks voor de deur geparkeerd worden. Bij andere blokken kan dat niet, daar komen centrale parkeerplaatsen.

Groen is ook van groot belang in dit bouwplan. Zo komt er een brede groenstrook in de Jan Steenstraat. Het midden van de groenstrook komt iets lager te liggen. In deze zogenaamde ‘wadi’ kan water zich na regenbuien verzamelen, zodat het vervolgens langzaam in de bodem kan trekken. De planning voor sloop van de oude woningen is al klaar. Vanaf september 2022 begint de slopershamer aan de klus. De eerste bewoners hebben al een andere woning gevonden. Het is de bedoeling dat in 2023 het complete plan wordt uitgevoerd. Daarvoor moet het geldende bestemmingsplan nog wel worden gewijzigd. Het grootste deel van het plan ligt vast. Denk daarbij aan het aantal en type woningen, en de plaats waar ze worden gebouwd. Bewoners mogen meedenken over de invulling van het openbaar gebied. Zoals parkeerplaatsen, groen en erfafscheidingen. Ideeën mogen naar Hanneke Kroes via info@woonconcept.nl of (088) 61 62 000.

Korf na zomer open

Wijkcentrum de Korf, dat een plaatsje heeft in de Zuidwester, gaat na de zomervakantie weer open. En dat is in de praktijk vanaf woensdag 1 september. De planning van activiteiten voor de tweede helft van dit kalenderjaar is al in volle gang. De vaste gebruikers zoals het wijkrestaurant, yoga, schilderen, darters, en biljarters kunnen vanaf dan weer aan de slag. Het bestuur van de Korf is nog wel op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De wijkmoestuin in West aan de Vermeerstraat heeft te maken met een prima oogst. Het zou wel prettig zijn als het aantal vrijwilligers dat in de moestuin aan de slag wil wat groter wordt. Een paar maanden per jaar is het wat drukker. In de andere periodes van het jaar is de drukte goed te overzien. Helpende handen zijn zeer welkom. Aanmelden hiervoor kan bij voorzitter Stephan Lambeck, telefonisch, 06 - 1947 6348, email, wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com, of wandel even binnen bij de wijkwerkplaats in West.

Kerkdienst

In het kerkje in de wijk van de Vrije Zendingsgemeente Bethel aan de Gasthuislaan is elke zondagochtend om tien uur weer een kerkdienst. Het kerkbestuur kijkt uit naar meer versoepelingen, zodat kerkgangers en buurtgenoten elkaar meer en eenvoudiger kunnen ontmoeten. Mogelijk hebben nieuwe bewoners van de Bloemenbuurt ook interesse. Bethel is sowieso van plan om mee te doen aan de Burendag op zaterdag 25 september. Op die dag houdt de kerk open huis. Een dag later, 26 september, is de zogenaamde startzondag. Het moment waarop het kerkelijk jaar aanvangt. Er is die dag een dienst met koffie en iets lekkers, en daarna waarschijnlijk een fietstocht. Eén en ander hangt nog af van wat corona doet.