CPB twijfelt over functioneren Omgevingsdienst in kwestie IceBear

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk.

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk. Foto: Wilbert Bijzitter

De fractie van de CPB heeft grote twijfels over het functioneren van de Omgevingsdienst IJsselland in het onderzoek naar de overlast van de biomassacentrale en palletblokjesfabriek van IceBear aan de Dolderweg in Steenwijk. Namens de fractie stelt Tilko Gernaat daarover schriftelijke vragen aan het college van burgmeester en wethouders.

Hij wil onder andere weten hoe vaak het college het afgelopen half jaar gesprekken heeft gehad met de Omgevingsdienst IJsselland en hoe vaak de dienst met rapportages is gekomen naar aanleiding van klachten van omwonenden. „Een fors aantal inwoners heeft al maandenlang overlast van het IceBear. Door of namens de Omgevingsdienst IJsselland zijn er luchtemissiemetingen uitgevoerd wat betreft stof en formaldehyde. Ondanks dat het college de Omgevingsdienst IJsselland heeft gevraagd hier de hoogste prioriteit en aandacht aan te geven kan er helaas nog steeds geen inhoudelijke en gedetailleerde stand van zaken worden weergegeven”, zegt Tilko Gernaat.

Teleurstellend

„Wij vinden het teleurstellend dat de Omgevingsdienst IJsselland nog niet in staat is gebleken om die rapportage te verstrekken die noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen of IceBear de Wet milieubeheer overtreedt of niet. We vragen ons dan ook af of het ooit nog goed komt met de Omgevingsdienst IJsselland. Ook de berichtgeving in de media waarin medewerkers de werksfeer en het management bekritiseren is weinig geruststellend”, vervolgt Tilko Gernaat.

Hij en zijn fractie hebben al enige tijd zorgen over het functioneren en de toekomstbestendigheid van de Omgevingsdienst IJsselland. „Daarnaast hebben we twijfels of complexe taken wel kwalitatief op een acceptabel niveau uitgevoerd worden”, aldus Gernaat.