ChristenUnie stelt vragen over vestiging New York Pizza en stationsgebouw

Het stationsgebouw in Steenwijk. Foto: Martijn Bijzitter

De ChristenUnie Steenwijkerland is verrast met het plan dat New York Pizza zich wil vestigen in het stationsgebouw in Steenwijk.

Als New York Pizza een franchisenemer heeft gevonden, dan gaat het een vestiging openen in de voormalige bloemenzaak Pas Sans Fleur, in het rechtergedeelte van het stationsgebouw. Dat is niet eigendom van de gemeente. Die heeft het linkergedeelte van het gebouw aangekocht met als doel: een fraaie toegangspoort voor dit gebied.

„De gemeente heeft inwoners gevraagd ideeën aan te dragen voor de invulling van dit pand. Ons inziens zijn hierover nog geen definitieve besluiten genomen. Nu las onze fractie in de Steenwijker Courant dat een bekende pizzaketen zich wil vestigen in het stationsgebouw. Deze plannen verrasten ons. Deze aankondiging maakte ons tevens benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot het ontwikkelen van ons eigen gedeelte van het stationsgebouw”, zegt Jantina Drijfhout van de ChristenUnie, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld.

‘Passend?”

„Is het college op de hoogte van de plannen van de NS om in hun gedeelte van het gebouw een pizzaketen te huisvesten? Vindt het college deze ontwikkeling passend bij de plannen die het college zelf heeft met het eigen gedeelte van het stationsgebouw? Is deze ontwikkeling wat betreft het huidige bestemmingsplan ook mogelijk?”

‘In gesprek?’

De gemeente heeft een deel van het stationsgebouw aangekocht. „Zijn met de NS afspraken gemaakt over de invulling van hun gedeelte van het pand in relatie tot de plannen die het college heeft om ons gedeelte van het stationsgebouw als aantrekkelijke toegangspoort voor ons gebied te gebruiken? Op welke wijze is het college in gesprek met de NS over de ontwikkeling van het stationsgebouw?”, vraagt de fractie.

‘Hoe zit het met de bibliotheek?’

Er is een plan om ook de bibliotheek te huisvesten in het stationsgebouw. “Is dit plan nog steeds aanwezig? Wanneer moet de bibliotheek verhuizen en is het mogelijk om voor deze datum tot een definitieve keuze te komen waar de bibliotheek gehuisvest gaat worden? Wanneer kunnen wij een voorstel van het college tegemoet zien over de definitieve invulling van het stationsgebouw?”

Nieuws

menu