Collectief warmtenet is nog niet haalbaar

Buurtteam Energiek rondom de Middenweg

Steenwijk - Wat zijn de mogelijkheden voor een collectief warmtenet voor de Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels? Over die vraag heeft Buurtteam Energiek rondom de Middenweg zich het afgelopen jaar geboden. Ook alternatieven als waterstof zijn onder de loep genomen. Een warmtenet blijkt nu echter nog niet haalbaar.

Ook laten de duurzame alternatieven langer op zich wachten. „Eén van onze leden heeft zich verdiept in lucht-water warmtepompen en deze vergeleken met de HR ketel op aardgas”, aldus Nancy Kuper namens Buurtteam Energiek rondom de Middenweg. „Ons advies als Buurtteam is: begin met besparen op energieverbruik door te isoleren, gebruik energiezuinige apparaten en vervang koken op aardgas door inductie koken. Daarnaast is het plaatsen van zonnepanelen een goede zet”.

Stap naar aardgasvrij en duurzaam kost geld

De stap naar aardgasvrij en duurzaam, een lucht-water warmtepomp, is nu nog een keuze die geld kost, constateert het Buurtteam. „Onze bevindingen komen overeen met wat in de uitzending van Lubach op Zondag van 8 november werd verteld…”

Warmtebron nodig

Een collectief warmtenet heeft een warmtebron nodig. Dit kan zijn restwarmte van industrie, warmte uit de bodem, van oppervlaktewater of de lucht. In Nederland komen steeds meer warmtenetten. Die hebben wisselende successen en resultaten, zowel qua duurzaamheid, kosten alsook comfort. Het Buurtteam wilde de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de varianten uitzoeken.

De ingenieursbureaus Tauw/Syntraal en DWA heeft het Buurtteam in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland geholpen om alle vragen te beantwoorden. Er is onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van een duurzame warmtebron en de mogelijkheden voor een rendabele aanleg van het netwerk binnen de wijken.

Restwarmte van fabrieken

Restwarmte van fabrieken blijkt in de nabijheid van de drie wijken Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels niet in voldoende mate beschikbaar.

Geothermie

Geothermie is een methode om warmte uit de aardlagen te halen. Het winbare vermogen van een diepe geothermiebron in Steenwijk blijkt erg laag, waardoor er te weinig warmte geleverd kan worden. Ook deze mogelijkheid viel af.

Aquathermie

Aquathermie bleef als warmtebron nog over. Bij aquathermie wordt warmte uit oppervlaktewater gewonnen. Het water bereikt in de zomer een hoge temperatuur door instraling van de zon. De warmte wordt uit het water gehaald en opgeslagen in de bodem, zodat het in de winter gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen.

Eesermeer

Warmte halen uit de Steenwijker Aa is niet mogelijk omdat er zomers niet genoeg stroming in zit. Het Eesermeer zou die capaciteit mogelijk wel hebben. De afstand is dan wel langer, wat meer kosten met zich mee brengt en warmteverlies oplevert.

De wijken zijn te verschillend

Verder zijn de drie wijken te verschillend om ze als één geheel te bekijken. De warmtevraag van de woningen verschilt door variatie in grootte en mate van isolatie.

Oostermeenthe het meest geschikt

De Oostermeenthe is als wijk het meest geschikt voor een warmtenet vanwege zijn bebouwingsdichtheid. Maar een warmtenet is alleen tegen hoge kosten te realiseren en te exploiteren. Nancy Kuper: „We zouden kunnen zoeken naar subsidiemogelijkheden, maar de bijdrage die van de bewoner wordt verwacht zal hoog blijven. Vanwege deze kosten verwachten we dat weinig bewoners mee zullen doen aan het warmtenet. Met andere woorden: de aansluitgraad zal laag zijn. Als gevolg daarvan wordt de prijs voor de bewoners die wel mee willen doen, alleen maar hoger.”

Nieuws

menu