Column Door de ogen van... André Lampe: Megaproject

't Gedempte Diep wordt herontwikkeld, maar het Welkooppand blijft voorlopig nog zo staan.

't Gedempte Diep wordt herontwikkeld, maar het Welkooppand blijft voorlopig nog zo staan. Foto: Willem Braam

Het werd groots en bombastisch aangekondigd, direct nadat het project groen licht van de gemeenteraad had gekregen. De herontwikkeling van ‘t Gedempte Diep. Zowaar het grootste project van de afgelopen tien jaar binnen onze gemeente. De algemene gedachte van de doorsnee Steenwijker over deze megaklus is vooralsnog nuchter en terughoudend. ‘Eerst zien en dan geloven’, is de algemene tendens onder de inwoners, want er zitten nogal wat haken en ogen aan dit prestigieuze project.

‘Als het maar binnen de geraamde kosten blijft’, is het eerste wat je de lokale inwoner hoort denken. Persoonlijk zeg ik ook altijd: „Je kan van alles willen bouwen en gaan ontwikkelen in een gemeente”, maar als betrokken burger denk ik in eerste instantie: “Niet teveel projecten in je gemeente aanhalen.” De kosten gaan vrijwel altijd over het budget heen en dan weet je het wel hoe laat het is… Die kosten zullen toch weer verhaald moeten worden. En drie keer raden op wie onze bestuurders die kosten dan weer gaan verhalen.

Maar los van dit alles, ambities zijn mooi en stilstand is achteruitgang. We gaan er maar vanuit dat de rekenmeesters hun werk voor deze klus kundig en gedegen hebben uitgevoerd en daarmee ons behoeden voor financiële rampspoed van dit project.

Hoofdpijnproject

Herontwikkelen van ’t Gedempte Diep is al in het voortraject al een hoofdpijnproject gebleken. Vooral door de soap rond Wopke Klaver. De patstelling tussen Klaver en de gemeente stamt al uit de tijd van dat we nog onder de veren zaten van Hayo Apotheker.

Met zo’n achternaam denk je dat mensen naar Hayo gaan in de hoop om aangehoord te worden en dan verlichting van klachten te krijgen. Wopke kreeg van deze Apotheker alleen maar barstende hoofdpijn en opgekropte woedeaanvallen. Die zag deze Apotheker als een kwakzalver.

Het Stonehenge van Steenwijk

De bittere vruchten plukken we er hedendaags nog van en dat zal ook zo blijven, vrees ik. Mocht er een schitterend nieuw Gedempte Diep verschijnen met een mooi plein dan zal dat zeker niet het Wopke Klaverplein gaan heten. Dat kan een blind paard nog wel bedenken. Het Welkoopgebouw zal toch als een soort van sluierdeken over het hele project blijven hangen. Het Stonehenge van Steenwijk zie ik nog niet wijken voor nieuwbouw. Wopke is tot op heden niet te vermurwen geweest.

Naar Apotheker

Desondanks staan de seinen op groen inzake het gebied op en rond ’t Gedempte Diep. Ik wens de bewoners die op deze locatie resideren alvast sterkte toe. Het zal toch veel hinder en geluidsoverlast geven. Mocht dat lichamelijke klachten opleveren, dan kunt u altijd nog naar een Apotheker voor medicijnen tegen de aanhoudende klachten. Kies wel zorgvuldig een betrouwbare Apotheker uit, want in de visie van Wopke Klaver zijn niet alle Apothekers even betrouwbaar…