Column Door de ogen van... André Lampe: Oekraïne

De Steenwijker toren is blauw-geel gekleurd. Foto: Martijn Bijzitter

Ook in Steenwijkerland betuigen we steun aan het noodlijdende Oekraïne en haar bevolking. De beelden van dit door oorlog geteisterde land zijn verschrikkelijk. Tevens is er een ware exodus gaande van Oekraïners die hun land noodgedwongen moeten verlaten op de vlucht voor oorlogsgeweld.

Vrouwen en kinderen eerst is ook hier het motto. De meeste mannen blijven achter en zijn bereid te vechten en te sterven voor hun land. We zien het gebeuren en kijken met lede ogen en onmachtig toe, hoe Poetin zijn wreedheid toont richting Oekraïne en zijn bevolking.

Het laat ons verre van onberoerd, en net als in heel Nederland komen Steenwijkerlanders ook in actie met hulpacties voor Oekraïne. Het is hartverwarmend. Ook al het blijft misschien een druppel op de gloeiende plaat, we laten blijken dat we meer dan begaan zijn met het lot van de Oekraïnse bevolking. Burgemeester Rob Bats schilderde bij gebrek aan de massaal verkochte Oekraïnse vlag de ramen van ons gemeentehuis in de landskleuren van het geplaagde land.

Prachtig signaal

Blauw en geel zijn toevallig ook onze stadskleuren, het verschil is alleen dat wij in vrede leven. Gelukkig wel, tel uw zegeningen zou ik zeggen. Oorlog is vreselijk. Ook de blikvanger van Steenwijk, onze Steenwieker Toorn, draagt zo gauw de duister invalt de landskleuren van Oekraïne, wat een mooi gezicht is en een prachtig signaal van medeleven.

Prijskaartje

Ook dat blijft een druppel op de gloeiende plaat - ik weet het - maar betrokkenheid tonen is het minste wat we kunnen doen. Vorige week was de landelijke actiedag voor het lijdende land Oekraïne en haar inwoners. En uiteraard is er gedoneerd vanuit huize Lampe. Niet om het geweten te zuiveren, maar uit solidariteit en naastenliefde. Ook een gift kan het leed niet verzachten en wat je ook schenkt… het is nooit genoeg. Men zegt wel: ‘om de vrede te bewaren zit een stevige prijskaart aan vast’, maar wat je nu ziet gebeuren in Oekraïne geeft ons wel het besef dat er aan de prijs van een oorlog, helemaal geen prijskaart te hangen valt.

Hedendaags leven wij met inflatie, koopkrachtverlies, torenhoge accijnsbelasting en de gasprijzen schieten naar ongekende hoogte. Maar afgezet tegen wat het Oekraïnse volk moet ondergaan, dan moeten wij het maar niet over geld en prijzen hebben. Dan mogen wij ons alleen maar gelukkig prijzen…

Nieuws

menu