Contactmiddag KBO en PCOB in Steenwijk

De afdeling Steenwijk van de de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) houdt donderdagmiddag 20 oktober weer een contactmiddag.

Deze wordt vanaf 14.00 uur gehouden in de recreatiezaal van de Meenthehof in Steenwijk. De toegang is gratis. Het bestuur en de activiteitencommissie zeggen er ook nu weer in geslaagd om voor deze middag een mooi programma samen te stellen. Naast de huishoudelijke agendapunten en samenzang zal de middag in zijn geheel verzorgd worden door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, met onder andere een lezing en een film. De volgende contactmiddag is op donderdag 17 november, wederom in de Meenthehof.

Nieuws

menu