D66: 'Hoeveel claims zijn er binnengekomen bij de gemeente?'

Bert Tissingh, woordvoerder van de commissie Ontmoeting 2.0 en Jan Willem Reilink van Dorpsbelang Eesveen bij de Ontmoeting. Ze zijn er van overtuigd dat er snel begonnen kan worden met de uitvoering van de klaarliggende plannen.

Bert Tissingh, woordvoerder van de commissie Ontmoeting 2.0 en Jan Willem Reilink van Dorpsbelang Eesveen bij de Ontmoeting. Ze zijn er van overtuigd dat er snel begonnen kan worden met de uitvoering van de klaarliggende plannen. NDC Mediagroep

Vorig jaar heeft Dorpsbelang Eesveen aan de bel getrokken omdat voor de verbouwing van het dorpshuis geen budget gereserveerd was in de PPN (een zogeheten ‘claim’). „Zijn er dit jaar ook inwoners, ondernemers of belangengroepen zijn die om bepaalde budgetten gevraagd hebben”, vraagt de fractie van D66 zich af.

Kan het college inzicht geven in de verzoeken van inwoners, ondernemers of belangengroepen om gelden die het afgelopen jaar bij de gemeente binnengekomen zijn?, zo luidt het schriftelijke verzoek aan het college van Emmy Elgersma namens de fractie van D66.