D66 wil permanente containers uit de straten in en rond de binnenstad van Steenwijk

Containers in de Waagstraat. NDC Mediagroep

Steenwijk - D66 pleit er voor dat bij aanvang van het toeristenseizoen 2021 de (maxi)containers uit het straatbeeld in de binnenstad van Steenwijk zijn verdwenen.

Emmy Elgersma van D66: "OPA is gestopt met het ophalen van oud papier van ondernemers in de binnenstad. We constateren dat er nu inmiddels op tenminste vijf verschillende locaties permanent papiercontainers door ondernemers zijn geplaatst. Bovendien blijkt dat sommige ondernemers in Steenwijk al lange tijd restafval verzamelen in (maxi)containers en deze permanent in de openbare ruimte laten staan. Uit inventarisatie blijkt dat het om totaal tenminste 35 (maxi)containers gaat op de volgende locaties: Oosterpoort, Scholestraat, Molenstraat, Waagstraat, Neerwoldstraat, Gedempte Turfhaven, Steenwijkerdiep en Kalverstraat.”

Begin september 2020 bleek dat vanuit een (permanent) geplaatste maxi-container honderden maden op het wegdek van de Kalverstraat krioelden. “Met enige regelmaat wijst de gemeente de inwoners op de plicht containers kort voor het legen op de openbare weg te plaatsen en dezelfde dag weer op eigen terrein terug te zetten.”

Permanent plaatsen van vuilcontainers is niet toegestaan. “Wat heeft de gemeente ondernomen om de containers van ondernemers uit het straatbeeld van de binnenstad te verdwijnen? Zijn er afspraken gemaakt met ondernemers hierover? Wanneer gaat het college handhavend optreden?”, vraagt Elgersma aan burgemeester en wethouders.