De bibliotheek in de Kop van Overijssel kan steun verwachten, maar doorontwikkeling is dan noodzaak: 'We zitten nu nog niet op gewenste vlieghoogte'

De bibliotheek in de Kop van Overijssel dreigt flink te krimpen, met het verdwijnen van drie vestigingen en het flink verkleinen of verhuizen van de hoofdvestiging in Steenwijk. Het concept meerjarenplan dat de bibliotheek heeft gedeeld, acht de gemeente echter nog onvoldoende rijp om daarmee te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek. Ondertussen wil de provincie geld beschikbaar stellen, maar daar zitten wel nodige voorwaarden aan verbonden.

De bibliotheek in Steenwijk.

De bibliotheek in Steenwijk. Archief Martijn Bijzitter

Het bibliotheekbestuur trok onlangs aan de bel over de nijpende situatie die in de nabije toekomst gaat ontstaan. Wordt er nu niet ingegrepen, dan is de bieb – die het eigen vermogen al zag krimpen – vanaf 2024 verlieslijdend. Plan is om de vestigingen in Giethoorn, Steenwijkerwold en Sint Jansklooster daarom te sluiten, en de hoofdvestiging in Steenwijk te verkleinen. Met betrekking tot huisvesting is er een horde te nemen: De verhuurder (Rabobank, red.) van de hoofdlocatie heeft onlangs aangekondigd dat deze locatie wordt afgestoten. Een nieuwe hoofdlocatie is daarom noodzakelijk.

Nieuws

menu