Door de ogen van... André Lampe: Enquête

De regenboogvlag op de Steenwijker Toren tijdens de vorige regenboogweek. Foto: archief Wilbert Bijzitter

Als ik nou ergens niet vrolijk van kan worden, dan is dat wel het invullen van enquêtes. Belastingaangifte invullen is vaak nog een gradatie erger, maar dat doe je maar één keer per jaar. Als ik het woord enquête al hoor vallen, dan denk ik: wegwezen. En de betrouwbaarheid van een enquête zet ik persoonlijk ook nog wel eens mijn twijfels bij.

Laatst viel mij ook weer wat op, waarvan ik dacht: opmerkelijk verzoek. Het ging om een dringende oproep om een vragenlijst in te vullen, specifiek gericht aan de doelgroep die vaak onderhevig is aan enquêtes, de zogeheten, LHBTIQA+’ers. Men wil graag en veelvuldig hun welzijn toetsen via het fenomeen enquête. Dit keer betrof het een onderzoek van de organisatie Vizier. Men riep dus mensen uit Steenwijkerland behorende tot de LHBTIQA+’ers gemeenschap op om toch vooral de enquête in te vullen met vragen over acceptatie, veiligheid, etcetera. Het was de organisatie opgevallen dat er in voorgaande jaren zo weinig mensen uit Steenwijkerland hadden gereageerd op voorgaande enquêtes, over alle problemen waar je tegen aan kan lopen als je deel uitmaakt van deze doelgroep.

Mijn gedachte is misschien simpel, maar zou het misschien zo zijn dat mensen uit deze doelgroep, wonende in Steenwijkerland, helemaal geen aanleiding of behoefte voelen om de enquête in te vullen. Misschien is het helemaal nog niet zo slecht toeven voor mensen uit de regenbooggemeenschap in de Kop van Overijssel.

De regenboogvlag aan de Steenwijker toren heeft misschien zijn vruchten wel afgeworpen. Dat zou een mooi compliment voor ons als inwoners zijn. Elders in het land gaat het nog wel eens mis, maar mijns inziens gaan wij in Steenwijkerland redelijk normaal met elkaar om. Als er al mensen zijn die het afkeuren waar de LHBTIQA+’ers voor staan, dan is dat vaak vanwege hun geloofsovertuiging. Daar verander je toch niets aan, al hang je de hele stad vol met regenboogvlaggen. En uitslagen van een enquête veranderen daar ook niets aan. Je brengt hooguit wat in kaart en daar blijft het vaak dan bij. Logisch, omdat verandering bij de mens moet wegkomen.

Je kan zelfs verlegen zitten met de uitkomst van een enquête. Dat bleek nog niet zo lang geleden in Amsterdam. Uit onderzoek was gebleken dat de daders van geweld tegen homo’s toch voornamelijk een niet-westerse achtergrond hebben. Toen wethouder Rutger Groot Wassink het desbetreffende dossier onder ogen kreeg, leek het hem beter om dat dossier maar niet wereldkundig te maken en weg te moffelen. Dan loop je voor de waarheid weg. Gewoon een beetje lief en aardig zijn voor elkaar, ongeacht kleur, afkomst of geaardheid. Laten wij als inwoners van Steenwijkerland het vizier daar maar op richten. Dat zal de organisatie Vizier ook zeker toejuichen…

Nieuws

menu