Door de ogen van... André Lampe: Levensecht

Het bronzen beeld is onthuld door echtgenote Aly en de 7-jarige kleinzoon Gerard Buisman, die naar opa is vernoemd.

Het bronzen beeld is onthuld door echtgenote Aly en de 7-jarige kleinzoon Gerard Buisman, die naar opa is vernoemd. Foto: Wilbert Bijzitter

Er is terecht al veel publiciteit aan gegeven, maar toch wil ik er ook nog even graag aan refereren. De onthulling van het borstbeeld van wijlen stadstroubadour Gerard Rutger Buisman.

Het is werkelijk een prachtig borstbeeld geworden. Bij deze wil ik mijn oprechte complimenten geven aan de maker van dit beeld. Het borstbeeld lijkt bijna levensecht. De belangstelling voor de onthulling was overweldigend en de omlijsting geheel in stijl met muziek. Wat mij raakte was een prachtige intrigerende foto in het verslag van de krant gemaakt op het moment van de onthulling van het borstbeeld, verricht door echtgenote Aly en kleinzoon Gerard. Ik vond het een fascinerende foto. Dat heeft fotograaf Wilbert Bijzitter goed aangevoeld.

Aly die met een mooie warme glimlach van herkenning recht in de ogen kijkt van Gerard en daarmee eigenlijk gelijk al haar goedkeuring aan het borstbeeld geeft. Door de treffende gelijkenis van het borstbeeld zag ze Gerard spreekwoordelijk zo weer in haar leven verschijnen. ‘Terug van weggeweest’ zal zij gedacht hebben. Kleinzoon Gerard kijkt op de foto schuin omhoog met een guitige, liefdevolle en enigszins vragende blik naar het borstbeeld zijn opa, de man naar wie hij vernoemd is.

Bij het zien van de foto denk je direct: jammer dat opa en kleinzoon niet het genoegen hebben gehad om elkaar bij leven te hebben gekend. Kleinzoon Gerard zal het met verhalen en beelden, die er in overvloed zijn, moeten doen. Zijn opa Gerard was een markante verschijning, die Steenwijk heeft verrijkt met prachtige liederen in onze streektaal die een ieder kent en mee kan zingen. De blik op het gezicht van zijn kleinzoon bij de onthulling van het beeld van zijn opa vond ik vertederend. En wat het kleine mannetje werkelijk dacht op dat moment, daar kunnen wij alleen maar naar gissen, maar trots kan hij zeker zijn op opa Gerard, die in Steenwijk voor eeuwig de titel van stadstoubadour zal dragen.

Gerard Rutger Buisman was eigenlijk al onsterfelijk in Steenwijk en omstreken. Het borstbeeld geeft dat nu nog meer cachet. Buisman heeft vanaf heden postuum en dankzij de inspanningen van de Stichting Stad en Streek zijn eigen borstbeeld gekregen. En dat komt hem meer dan toe…