Einde aan tijdelijke natuur op Eeserwold

De provincie Overijssel is akkoord gegaan met de ontheffing Wet natuurbescherming voor het bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk. Dat betekent dat er na 11 jaar een einde komt aan tijdelijke natuur op het terrein.

Het terrein Eeserwold.

Het terrein Eeserwold. Foto: Wilbert Bijzitter

Eeserwold was als braakliggend bedrijventerrein één van de eerste tijdelijke natuurterreinen in Nederland. in 2010 werd een ontheffing aangevraagd. „De reden was dat de kavelverkoop door de economische crisis stokte”, vertelt Marcel Grit van Roelofs Groep, de eigenaar van het bedrijventerrein.

En zo bleef het bedrijventerrein van ruim 100 hectare braak te liggen. Roelofs Groep werkte samen met onder nadere Landschap Overijssel en kwamen met het idee ‘Tijdelijke Natuur’.

Belangrijke kraamkamer

Uit onderzoek blijkt dat Tijdelijke Natuur een hoge en unieke natuurwaarde kan opleveren. „De broedvogelsamenstelling in combinatie met de hoge dichtheden is voor Nederlandse begrippen uniek en zeldzaam! Voor vogelsoorten van ruigte en struweel is de Tijdelijke Natuur op Eeserwold een belangrijke kraamkamer”, was de conclusie na 10 jaar.

Dit terrein aan de A32 werd een inspirerend voorbeeldproject. Zelfs de Vlaamse overheid kwam hier een kijkje nemen en raakte geïnspireerd. Op het terrein was inmiddels een aantal bedrijven, maar het grootste deel van het terrein is natuur geworden. Er zijn grote aantallen broedvogels van soorten van de Rode Lijst.

Kavelverkoop neemt toe

Echter, nu is de tijd gekomen dat de kavelverkoop is toegenomen. „Er worden binnenkort al een flink aantal bedrijfsgebouwen gebouwd en er zijn diverse opties. Vandaar dat we een ontheffing hebben aangevraagd”, licht Marcel Grit toe. Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft de ontheffing verleend. „Natuurliefhebbers zullen hier hoogstwaarschijnlijk niet blij mee zijn, maar het terrein heeft nog altijd de bestemming bedrijventerrein”, zegt Marcel Grit.