Er is steeds meer vraag naar kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeuten Marjolein van Wijk, Vanessa van Dieren en Marjon Potkamp. Foto Martijn Mattijssen.

In de regio Steenwijkerland is er veel vraag naar kinderfysiotherapie. Met 4 locaties, waaronder Steenwijk en Zuidveen en veel basisscholen, werkt Praktijk Fysiotherapie in een grote regio om zorg aan de kinderen te geven. Binnen de praktijk zijn Vanessa van Dieren en Marjolein van Wijk al jaren vertrouwde gezichten voor de kinderfysiotherapie in Steenwijkerland. Per september is ook Marjon Potkamp onderdeel van het team kinderfysiotherapie geworden.

„Door onze jarenlange ervaring samen te delen bieden wij kinderen in heel Steenwijkerland een uitgebreid zorgaanbod,” vertellen Vanessa, Marjolein en Marjon. „Dit brede zorgaanbod kent enkele specialisaties: kinderbekkenfysiotherapie, Algemeen Langdurige Klachten, medical taping bij kinderen en specifieke begeleiding voor ouders van prematuur/ dysmatuur geboren kinderen middels het ToP-programma.”

Een afspraak maken bij de kinderfysiotherapeut kan zonder verwijzing van een arts. „Wanneer u als ouder twijfelt of bij uw kind de motorische ontwikkeling goed verloopt, kunt u altijd advies inwinnen bij een van de kinderfysiotherapeuten van Praktijk KinderFysio. Dit kan heel verhelderend zijn en de oplossingen zijn vaak eenvoudig.”

De praktijk is gevestigd op vier verschillende locaties: in Steenwijk (De Vesting 15), Zuidveen (Schoolweg 19), Wolvega (Grindweg 124) en Havelte (Veldkamp 77). Daarnaast is er elke eerste en derde donderdag van de maand een gratis inloopspreekuur van 13.00 uur tot 14.00 uur op het consultatiebureau in Steenwijk aan de Mr. Zigher ter Stegestraat 9.

Spelenderwijs

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Kinderfysiotherapie kan hierbij helpen.

Anders

De motorische ontwikkeling kan anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren. Redenen om de deskundigheid van de kinderfysiotherapeut in te roepen zijn onder meer voorkeurshouding bij zuigelingen en afplatting van het hoofd, bijzondere vormen van voortbewegen, billenschuiven of tenen lopen, kinderen met problemen in de fijne en/of grove motoriek, kinderen met problemen op orthopedisch of neurologisch gebied of incontinentieproblematiek (poep-/ plasproblemen/ bedplassen).

De kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen fysiotherapie op het gebied van het bewegen van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. „In onze praktijk werken wij hulpvraag gericht,” aldus Marjolein van Wijk, Vanessa van Dieren en Marjon Potkamp. „Dat wil zeggen dat indien mogelijk, de vraag van het kind centraal staat. Maar ook u als ouder(s) en/of leerkracht kunnen een hulpvraag hebben. Samen met de ouders gaan wij op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. Overleg met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld diëtist, logopedist of psycholoog) speelt hierbij een belangrijke rol; want zij geven informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.”

Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op. De behandeling zal zoveel mogelijk op een speelse en stimulerende manier gebeuren in onze praktijkruimten. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige beperking.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie is voor iedereen onder de 18 jaar vrij toegankelijk. De eerste 18 behandelingen worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Daarbij is er geen sprake van een eigen risico. Neem voor meer informatie contact op, telefonisch via 0521-342083, via het e-mailadres info@praktijkkinderfysio.nl of kijk op praktijkkinderfysio.nl

Nieuws

menu