Expositie tijdens Vestingfeesten en Kopje Cultuur in Vermaning: 'Wereld door de ogen van kunstenaar'

De exposanten voor de doopsgezinde kerk aan de Onnastraat. Foto: Klaas Prins

Onder de naam: ‘De wereld door de ogen van de kunstenaar’, wordt in de doopsgezinde kerk aan de Onnastraat een expositie gehouden. Tijdens de Vestingfeesten en Kopje Cultuur is het werk te zien van een tiental kunstenaars. Ze zijn aangesloten bij de Kunstkring Steenwijkerland.

„De Vereniging Kunstkring Steenwijkerland (KKS) is in de jaren ‘80 ontstaan uit een vriendenkring . Het doel van de vereniging is een platform te scheppen, waar kunst in brede zin in al haar uitingen tot haar recht kan komen. Dat doen ze op verschillende manieren onder andere door deelname aan exposities”, vertelt Klaas Prins van de Vermaning.

Voor de kunstcommissie van de doopsgezinde gemeente is het elk jaar weer een zorg om in de zomertijd invulling te vinden voor hun Galerie. „Daarom hebben we voor dit jaar ruimte aangeboden aan de KKS, om hun werk in onze galerie te presenteren”, zo vervolgt Prins.

Groepsexpositie

Het contact tussen KKS en galerie werd in korte tijd gelegd. „De kunstenaars hadden wel belangstelling voor een groepsexpositie. Die wordt op de Vestingfeestdag van woensdag 14 juli om elf uur officieel geopend.” Deelnemers aan de expositie zijn Marijke Traast, Peter Stechwey, Karin Kers, Danielle Broekhuizen, Rietje Veltkamp, Marcia Timmermans, Geo Hultink, Mimi Sistermans, Margo van der Molen, en John Lubbers. „In deze volgorde gaan ze ook op eigen wijze cachet geven aan deze dag. Soms door uitleg te geven over eigen werk, maar ook door uit te dagen zelf aan het werk te gaan met een techniek, die in beperkte tijd toepasbaar is.”

Werk is te koop

Het geëxposeerde werk is overigens te koop. „Mocht een bepaald werk iemand aanspreken, dan kan contact worden opgenomen met onze galerie. Verwacht wordt ook dat er af en toe wel iemand is die achter het orgel of piano plaatsneemt, wil zingen of een korte toespraak houdt.” Galerie de Vermaning lift al vele jaren mee op de zomerfeesten in Steenwijk. „Doordat er aan de Onnastraat geen kramen meer staan is de loop naar de Vermaning er wel wat uit. Maar iedereen is uiteraard bij ons van harte welkom aan de Onnastraat 10.”

De expositie is in totaal negen dagen in de kerk te bezichtigen. Door de vergrijzing is het bakken van knieperties in de Vermaning wel onder druk komen te staan. „Er is hoop dat een nieuwe jongere generatie bakkers de taak overneemt. Er is ook koffie, thee, en frisdrank verkrijgbaar. Bij goed weer is het de bedoeling dat de bediening in de voortuin van de kerk is. De ruimte in de kerk is dan gemakkelijker toegankelijk voor bezoekers die voor de expositie komen.”

Nieuws

menu