Extra geld en duurzaamheidslening voor energiebesparingen op sportaccommodaties

Nieuwe LED-verlichting bij d'Olde Veste'54.

Nieuwe LED-verlichting bij d'Olde Veste'54. Foto: George Huisman

De gemeenteraad heeft dinsdagavond eenmalig € 230.000,- voor een periode van 3 jaar beschikbaar gesteld voor LED-verlichting op gemeentelijke buitensportaccommodaties. Ook werd unaniem een motie aangenomen om de gemeentelijke duurzaamheidslening dusdanig aan te passen zodat alle sportaccommodaties een beroep hierop kunnen doen om energiebesparende maatregelen toe te passen.

Aanleiding is het verzoek van voetbalvereniging d’Olde Veste’54 eind 2020 om LED-verlichting op twee velden van het sportcomplex te plaatsen. De investering was op dat moment niet noodzakelijk: de huidige verlichting is nog niet afgeschreven. Echter, de gemeente wilde graag meewerken. „Het draagt bij aan de ambities op het gebied van duurzaamheid en het Steenwijkerlands Sport en Beweegakkoord. Daarnaast zorgt het op de langere termijn voor een lagere investering voor de gemeente”, aldus het college.

De nieuwe LED-verlichting zorgt voor 70 tot 73 procent energiebesparing mét een veel hogere lichtopbrengst. Binnen een aantal jaren is de investering eruit.

Eenmalige bijdrage

Er is gekeken naar wat er mogelijk is. Mede door privatisering van de verlichting was vervanging mogelijk. Naar aanleiding van deze overeenkomst tussen d’Olde Veste’54 en de gemeente zijn er door andere verenigingen verzoeken voor LED-verlichting ingediend. De gemeente heeft echter op dit moment niet het budget er voor. Om te voorkomen dat de initiatieven worden vertraagd of stil komen te vallen, is een eenmalige bijdrage van € 230.000,- voor 3 jaar de oplossing.

De VVD diende een amendement in. Die zorgde ervoor dat de eigen bijdrage voor clubs vervalt waardoor de verduurzaming eerder tot stand komt. „Er zullen clubs zijn die de eigen bijdrage niet kunnen betalen en anders niet gebruik kunnen maken van deze energiebesparende maatregel”, zei Jeroen Ziel. Echter, hij kon niet op een meerderheid rekenen en trok het amendement in.

Nieuwe maatregelen

BuitenGewoon Leefbaar en de PvdA dienden een motie in, door een duurzaam revolving fund op te richten. „De basisgedachte van dit revolving fund is een besparing op de energiekosten. Als gevolg hiervan vloeien deze investeringen terug naar dit revolving fund. Hier kunnen dan weer nieuwe maatregelen uit gefinancierd worden”, lichtte Bennie Daan toe.

Na een schorsing werd de motie aangepast, die unaniem werd aangenomen. De gemeentelijke duurzaamheidslening wordt zodanig aangepast zodat alle sportaccommodaties een beroep hierop kunnen doen om energiebesparende maatregelen toe te passen.