Fracties vragen om crisisteam voor tijdelijke bewoners De Vijverhof. ‘Met stijgende verbazing horen we de reacties aan en vragen ons af of dit allemaal wel waar kan zijn’

De Vijverhof Foto Archief Wilbert Bijzitter

De CPB-fractie en de fractie van Veur Elkaar hebben in een brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd een crisisteam samen te stellen om de tijdelijke bewoners van De Vijverhof in Steenwijk te beschermen en te ondersteunen. Veel bewoners moeten van beheerder Aandacht Vastgoed de flat verlaten, nadat het beleid is veranderd.

Wie langer dan een jaar daar woont, moet het pand binnen 28 dagen verlaten. Dat betekent dat veel bewoners niet langer dan een jaar mogen wonen en dat een aantal al moet vertrekken.

„Een aantal tijdelijke bewoners van de Vijverhof melden bij ons. Met stijgende verbazing horen we de reacties aan en vragen ons af of dit allemaal wel waar kan zijn. Zou het niet een rancuneuze reactie zijn van iemand die er om een andere reden uitgezet is. Het blijft niet bij één reactie, het worden er steeds meer. En inmiddels zijn we de verbazing voorbij maar begrijpen we dat hier een uiterst ongewenste situatie is ontstaan voor (tijdelijke) inwoners van Steenwijkerland. Inwoners die er op moeten kunnen vertrouwen – ook in een tijdelijke woonsituatie – dat zij veilig en beschermd wonen in Steenwijkerland. En gehoord de vele reacties maken wij onze grote zorgen over de bejegening van de tijdelijke bewoners door beheerder Aandacht Vastgoed”, schrijven Tilko Gernaat van de CPB-fractie en Aletta Makken van fractie Veur Elkaar.

Angstcultuur

„We weten niet exact hoeveel tijdelijke bewoners De Vijverhof momenteel kent maar voorzichtige schattingen geven aan dat dit er toch wel 75 of meer zijn. Mensen die momenteel in onzekerheid verkeren over hun woonsituatie maar ook mensen die ronduit gestresst raken van de bejegening door de beheerder terwijl ze wel rustig en met plezier kunnen wonen in De Vijverhof. Hier wonen mensen in alle leeftijden, jongeren die op eigen benen willen staan, mensen die na een relatiebreuk tijdelijk woonruimte zoeken of arbeidsmigranten. Mensen die hier geboren zijn of mensen die tijdelijk in Steenwijkerland wonen. Mensen die psychisch sterk zijn, maar ook mensen die tot rust moeten komen om de ontstane situatie te verwerken. Voor iedereen geldt dat zij op een normale wijze benaderd willen worden en dat lijkt hier te ontbreken. Veel bewoners ervaren een angstcultuur en enkele voelen zich onveilig door de wijze waarop de beheerder met hen omgaat”, vervolgen Gernaat en Makken.

Crisisteam samenstellen

„We willen u nu met klem vragen om aandacht te hebben voor de inwoners van De Vijverhof. Inwoners die hier overwegend met plezier wonen maar die op dit moment de veiligheid en bescherming in en van de gemeente Steenwijkerland nodig hebben. We vragen u ook contact op te nemen met de huidige eigenaar van De Vijverhof. We kunnen ons niet voorstellen dat de eigenaar, die een forse ontwikkeling wil realiseren op deze locatie, akkoord gaat met de wijze waarop hier met bewoners wordt omgegaan. Zo wil je toch niet over de tong gaan? We vragen u met klem een (crisis)team samen te stellen bij voorkeur van gemeente Steenwijkerland, politie (wijkagent) en Sociaal Werk De Kop, mogelijk ondersteund met andere hulpverleners zodat de rust die veel mensen in de Vijverhof hard nodig hebben weer terugkeert. Maak een telefoonnummer bekend waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. We zijn er van overtuigd dat deze hulpverleners ook verbaasd zullen staan. In de hoop en verwachting dat u in het belang van deze (tijdelijke) inwoners met de grootst mogelijke spoed zult handelen”, besluiten Gernaat en Makken.

Nieuws

menu