Geen voorrang inwoners Steenwijkerland bij nieuwbouwprojecten

Er komt geen voorrang voor inwoners van Steenwijkerland bij nieuwbouwprojecten in de gemeente en specifiek voor het toekomstige nieuwbouwplan locatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg in Steenwijk. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de VVD-fractie.

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg.

De nieuwbouwlocatie Betap/Crilux aan de Meppelerweg. Foto: Martijn Bijzitter

„Onlangs ontvingen de raadsleden van Steenwijkerland een informatienota over de voorgenomen nieuwbouwprojecten in de gemeente. Gelukkig. Er lijkt eindelijk schot in de zaak te komen. Vanzelfsprekend is de VVD fractie hier erg content mee. Een makelaar opperde om aanvullende regels op te stellen, zodat Steenwijkerlanders voorrang hebben op deze kavels van locatie Betap/Crilux in Steenwijk. Vergelijkbare regels zijn, bijvoorbeeld in Vollenhove, vaker gebruikt bij nieuwbouwprojecten in de gemeente”, zei Jeroen Ziel van de VVD-fractie.

‘Primair voorzien in de lokale behoefte’

„Wij begrijpen dat mensen uit andere gebieden graag in Steenwijkerland willen wonen. Steenwijkerland heeft immers een uitstekend woon- en leefgebied. Onze voorkeur is om primair te voorzien in de lokale behoefte. Bij een lokale ondervraag zijn vanzelfsprekend anderen van harte welkom. Op dit moment speelt de Betap/Crilux locatie. In de (nabije) toekomst volgen (bijvoorbeeld Wanneperveen) er meer. Ook voor die locaties denkt de VVD Steenwijkerland dat het verstandig is Steenwijkerlanders primair de woning of het kavel te gunnen”, vervolgde Jeroen Ziel.

Voorrang kan onder strikte voorwaarden

Voorrang voor eigen inwoners kan wel onder strikte voorwaarden, zegt het college. „Onder strikte voorwaarden bestaat de mogelijkheid voor een gemeente om in een Huisvestingsverordening te bepalen dat woonruimte (woningen en kavels) bij voorkeur aan economisch en/of maatschappelijk gebonden woningzoekenden toegewezen worden. Voor Steenwijkerland zal de onderbouwing voor een huisvestingsverordening niet eenvoudig zijn, omdat er in de meeste kernen of clusters van kernen nog woningen kunnen worden toegevoegd op basis van de lokale behoefte. Bovendien geeft de uitvoering van een Huisvestingsverordening extra druk op o.a. vergunningen en handhaving. Om die redenen zijn er in Nederland, met uitzondering van gemeenten in de Randstad, nauwelijks gemeenten die het instrument van de Huisvestingsverordening toepassen”, licht het college toe.

Geen gemeentelijke kavels

Wat betreft de toekomstige nieuwbouwlocatie Betap/Crilux zegt het college: „Deze locatie bevat geen gemeentelijke kavels. Het instrument van toewijzing op grond van de Huisvestingsverordening kan hier daarom niet worden ingezet. Middels het opnemen van (aanvullende) voorwaarden is het mogelijk om speculatie tegen te gaan. Hiervoor zullen we in de met de eigenaar / ontwikkelaar te sluiten realisatieovereenkomst nadere afspraken moeten maken.”

Geen voorzieningen

De VVD-fracie vroeg of het college nagedacht heeft over aanvullende faciliteiten (winkels, horeca, etcetera) op deze locatie of enkel aan woningbouw? Volgens het college ligt “de focus voor de locatie Betap Crilux op de ontwikkeling van een gevarieerd woningaanbod.”

In 2023 start de bouw

Ook vroeg Jeroen Ziel wanneer de kavelverkoop van start kan gaan. Volgens het college is er geen sprake van kavelverkoop. “De locatie Betap Crilux is eigendom van Woonconcept, die circa 70 sociale huurwoningen zal realiseren, en van bouwbedrijf / ontwikkelaar Roosdom Tijhuis. Roosdom Tijhuis zal, op basis van de afwegingsstrategie woningbouw Steenwijk, een gevarieerd woningaanbod ontwikkelen van circa 135 woningen in diverse prijsklassen. Afhankelijk van de doorlooptijd van de planologische procedure is de verwachting dat in de loop van 2023 gestart kan worden met de bouw van de woningen.”