Gemeenteraad beslist over voormalige bibliotheek

De gemeenteraad gaat een besluit nemen om het bestemmingsplan van de locatie voormalige bibliotheek aan de Nicolaas ter Maethstraat 2 te wijzigen. Hierdoor kan er een woongebouw met 14 appartementen gebouwd worden.

Zo komt het appartementencomplex er uit te zien.

Zo komt het appartementencomplex er uit te zien. Foto: Zijlstra Architecten

Het pand staat nu zo’n 10 jaar leeg en verpaupert. Het is aangekocht door bouwbedrijf Scheenstra in Ter Idzard, die hier een appartementencomplex gaat bouwen. Het project gaat ruimte bieden aan maximaal 14 appartementen.

Dit plan past niet in het huidige bestemmingsplan. In het nu vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming Maatschappelijk. Een woongebouw past niet binnen deze bestemming. Daarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Tekst gaat onder foto verder

Geen zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 6 mei tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Over het plan zijn 3 informatiebijeenkomsten met de omwonenden gehouden. De omwonenden hebben kennis kunnen nemen van het plan en hebben verschillende opmerkingen gemaakt. Waar mogelijk zijn de opmerkingen verwerkt in het plan. Tijdens de informatieavonden bleek dat de omwonenden niet een te hoog gebouw wilden (niet 4 bouwlagen). Om te voorkomen dat koplampen door de helling van de parkeerkelder in de woningen schijnen, wordt het straatgedeelte afgeschermd met groen.

De bestemmingsplanwijziging wordt tijdens de politieke markt op dinsdag 21 september besproken.