Gemeenteraad ziet graag nieuwe woningen aan Hoofdstraat in Oldemarkt, maar is ook kritisch op het proces: 'Waarom duurde dit zo lang?'

Aan de Hoofdstraat in Oldemarkt verrijzen in de – hopelijk nabije – toekomst vier woningen. De gemeenteraad is het eens met de bestemmingsplanwijziging, van drie naar vier woningen. Wel waren er dinsdagavond tijdens de politieke markt vragen over het proces. „Waarom duurde dit zo lang?”

Hier moeten vier woningen komen.

Hier moeten vier woningen komen. Foto: Google Maps

Vooral Clazinus Netjes van het CDA bleek daar kritisch over. „We vinden het een goed plan, maar er zijn wat zorgen. Het is een ontwikkeling die loopt vanaf 2002. We zijn dus negentien jaar onderweg om deze locatie te herontwikkelen. In 2010 zijn er afspraken gemaakt, er volgde een bijdrage van 150.000 euro vanuit de gemeente in 2015. In 2017 is een marktpartij geselecteerd om drie woningen te bouwen. We zijn nu in juni 2021, nu kunnen we het voorstel inkoppen”, vatte hij samen.

„Rekenen we terug vanaf 2017, dan zijn we vier jaar onderweg om een bouwplan van vier woningen mogelijk te maken”, zei Netjes. „Voordat er groen licht is en de woningen gebouwd gaan worden, zullen er nog een aantal stappen gezet moeten worden. En dat in een situatie waarin geen discussies zijn geweest en ook geen zienswijzen zijn ingebracht. De CDA-fractie vindt het volstrekt onacceptabel dat je zolang moet doen over zo’n project. We zouden willen dat het college tempo gaat maken als er kansen zijn voor het bouwen van woningen in kernen.”

Rotte kies getrokken

Andere fracties konden zich vinden in de woorden van Netjes. Oene Akkerman van BGL: „Fijn dat het college verdere vertraging heeft voorkomen. Dit is een heel goed plan, afgestemd op de plaatselijke behoefte. Heel veel plannen hebben de revue gepasseerd. We stemmen natuurlijk in met dit plan en we wensen de aanstaande bewoners alvast heel veel woonplezier.”

Het is tijd om vooruit te kijken, vond Henk Boxum (ChristenUnie): „We zijn blij dat het plan hier ligt. Het heeft wel heel lang geduurd en het heeft veel ergernis opgeleverd.” Daar waren Aletta Makken (GroenLinks), Willem Sommer (PvdA), Thom de Vries (D66) en Ronnie Lassche (CPB) het mee eens. Jeroen van Duijvenvoorde van de VVD: „Dit is een hele mooie ontwikkeling, fijn dat er woningen komen. Een rotte kies wordt weggetrokken, daar gaat een kroon op en zo ontstaat er weer een mooi gebit. We zouden dit graag in meer kernen actief zien gebeuren.”

Braakliggend, al jaren

Aan de Hoofdstraat 6-8 lag voorheen een perceel met daarop twee woningen, een winkel en een smederij, beter bekend als ‘panden Oosterkamp’. Deze zijn al gesloopt en bovendien is de grond milieutechnisch gesaneerd.

Het terrein ligt al jaren braak en wordt gezien als een ‘rotte kies’. De initiatiefnemer is nu van plan om er vier woningen te realiseren. Het gaat om twee woningen en twee appartementen.