Gemengd koor De Zeeklank brengt Passie-paasoratorium

Chr. Gemengd Koor De Zeeklank uit Vollenhove. Foto: Henri Zandbergen

Het Chr. Gemengd Koor De Zeeklank uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout gaat zondag 10 april het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’ uitvoeren in de Grote Kerk in Steenwijk, aanvang 19.00 uur. Ds. Bob Haanstra spreekt de verbindende teksten en het orgel wordt bespeeld door Harm Hoeve.

Het oratorium wordt in het Nederlands gezongen, de tekst is geschreven door Hans de Ruiter en de muziek is van Johan Bredewout. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden. De inleiding op het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’ is geschreven naar het Bijbelboek Marcus.

Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: Van Liefde Ongekend. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied My song is love unknown van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcusevangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium Van Liefde Ongekend bestaat uit twee delen: de cantate Lam Gods en de cantate Christus is waarlijk opgestaan. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst van onze Heer.

Nieuws

menu