Gieters Belang heeft ernstige zorgen over proces inrichting Gieterse Polder

De door de gemeente aangekochte boerderij aan De Deukten in de Gieterse Polder.

De door de gemeente aangekochte boerderij aan De Deukten in de Gieterse Polder. Foto: Wilbert Bijzitter

‘t Gieters Belang heeft na meerdere besprekingen met de gemeente Steenwijkerland besloten om via een brief aan het college van B & W ernstige zorgen te uiten omtrent het proces dat leidt tot inrichting van de Gieterse Polder in Giethoorn.

De belangenvereniging van Giethoorn roept hierin het college op om een heldere adviesopdracht te formuleren en in samenwerking met alle plaatselijke belangenverenigingen een integraal plan te laten ontwikkelen voor de Gieterse Polder.

Daarmee moeten partijen en belanghebbenden aan de voorkant betrokken worden, en er plannen ontwikkeld worden die daardoor ook recht zullen doen aan alle partijen binnen Giethoorn. ‘Ook moet door de gemeente Steenwijkerland op een zorgvuldige wijze uitvoering worden gegeven aan hetgeen in de toekomst is vastgelegd’, aldus ‘t GB.

Ad-Hoc toezeggingen en geïnitieerde processen dienen te worden ingetrokken, zo stelt Gieters Belang. „We hebben te maken met een project met grote impact voor de gehele Gieterse bevolking en de positionering van het dorp voor de toekomst. Daarnaast hebben middels een WOB-verzoek gevraagd om álle beschikbare informatie omtrent dit proces.”

Gieterse polder

Het gaat om het gebied tussen de Hylkemaweg, de Deukten, De Beulakerweg, de Kerkweg en aansluiting op de nieuwbouw in Giethoorn Noord. In de Toekomstvisie wordt gesproken over een invulling van de polder om Noord en Zuid meer met elkaar te verbinden.