Goed rapportcijfer voor Historische Vereniging Steenwijk

De ledenvergadering werd goed bezocht. Foto: Aangeleverd

Bijna 100 mensen waren afgelopen dinsdag aanwezig bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.

Bij de bestuursverkiezing is afscheid genomen van Anneke Logtmeijer-Jonkers en Hans Hageman. Beide bestuursleden waren aftredend en niet herkiesbaar. Anneke Stelling-Middelbrink uit De Bult is verkozen als nieuw bestuurslid. Verder werd tijdens de vergadering het financieel overzicht gepresenteerd door penningmeester Gerrit Heidinga. Vicevoorzitter Bert Bos heeft het voorstel tot statutenwijziging toegelicht. Statutair is voor de goedkeuring van de nieuwe statuten een tweede algemene ledenvergadering vereist. Deze staat gepland op dinsdag 28 maart op de Markt 60 (aanvang 20.00 uur). Aanmelding vooraf is verplicht (via secretaris@hvseo.nl).

Ledenonderzoek Hogeschool Windesheim

Voorzitter Bé Puister presenteerde de uitkomsten van het ledenonderzoek door studenten van Hogeschool Windesheim. De leden geven de vereniging een goed rapportcijfer; 8.2. Dat komt vooral door Old Steenwiek, de Facebookpagina en de Beeldbank met historische foto’s. De studenten geven in het rapport ook enkele adviezen over moderne communicatie en verjonging.

Vooruitblik 2023 en 2024

Voor de komende periode blijft de focus gericht op extra vrijwilligers. Mensen die zich willen verdiepen in de historie van Steenwijk zijn meer dan welkom. Ook zijn er altijd extra handen nodig op het gebied van ICT, website, monumentaal erfgoed en Beeldbank. Wie graag activiteiten organiseert, mag ook reageren. In april staat de première gepland van de documentaire over de Steenwijker toren. Volgend jaar bestaat de vereniging en het ledenblad 40 jaar. Een speciale jubileumcommissie zal nog van zich laten horen.

Neanderthalers op de Steenwijker Kamp

Na de pauze verzorgde Tjeerd de Jong van de Werkgroep Archeologie Steenwijk een boeiende lezing met als titel ‘Neanderthalers op de Steenwijker Kamp’. Hij gaf een schets van de prehistorie in de omgeving van Steenwijk. Verder ging hij in op vindplaatsen en bijzondere vondsten van de werkgroep, zoals vuistbijlen en bladspitsen. Een bijzondere bladspits werd gevonden in de omgeving van Steenwijkerwold. Het heeft ongeveer de vorm van een laurierblad en is door de Neanderthaler op zeer vakkundige wijze gemaakt. De spits werd gebruikt als bewapening van een werpspeer.

Nieuws

menu