Henk van Dijk stopt na 30 jaar als voorzitter Vogelkring Steenwijk en omgeving

Tijdens de algemene ledenvergadring van de Vogelkring Steenwijk zijn vertrekkend voorzitter Henk van Dijk en de jubilarissen Klaas Molenkamp, Arend van der Heide en Gezinus van der Heide in de bloemen gezet. Aangeleverde foto

Tijdens de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de Vogelkring Steenwijk en omgeving heeft Henk van Dijk vrijdag bekend gemaakt dat hij na ruim 30 jaar stopt als voorzitter van de vereniging. Hij wordt opgevolgd door Willem Smit.

De vogelkring vierde tijdens deze vergadering verschillende jubilea. Klaas Molenkamp uit Havelterberg is 50 jaar lid, Arend en Gezinus van der Heide uit Steenwijk 40 jaar en Eric Pastoor en Appie van Gelder uit Oldemarkt beiden 25 jaar. De aanwezige jubilarissen kregen bloemen en een speldje van de voorzitter. Ook werd er stil gestaan bij het overlijden van Bertus Tiemes.

Tijdens de vergadering van de Vogelkring Steenwijk en omgeving werden verder de jaarverslagen bekend gemaakt en werd er nog teruggekeken op de tentoonstelling van afgelopen november. Het Kampioenschap van Steenwijkerland werd toen klein georganiseerd vanwege de beperkende maatregelen die toen golden. Daarnaast werd de balans opgemaakt en bleek het ledenaantal gegroeid te zijn van 63 naar 68 leden. De contributie is ongewijzigd gebleven, ondanks dat de vereniging het financieel iets minder goed heeft gedaan.

Naast het afscheid van de voorzitter werden de andere bestuursleden weer herkozen voor tenminste een jaar. Willem Smit uit Steenwijk is gekozen tot de nieuwe voorzitter van Vogelkring Steenwijk en omgeving. Secretaris Cor van Elven sprak de afscheid nemende voorzitter toe namens de vereniging en overhandigde Henk van Dijk een voorzittershamer en een bos bloemen als afscheidscadeau.

Nieuws

menu