Het gaat nu hard op bedrijvenpark Eeserwold: versoepelde regels in nieuw bestemmingsplan maken vestiging nieuwe bedrijven extra aantrekkelijk

Bedrijven die zich nog willen vestigen op Eeserwold moeten niet te lang meer wachten. Het klinkt als een verkooppraatje, maar dat is het zeker niet: na jaren waarin de verkoop langzaam op gang kwam, gaat het nu echt hard, waarschuwt directeur Marcel Grit van Roelofs Planontwikkeling. „20 ha is verkocht en er is nog 12 ha over, maar 5 tot 6 ha daarvan is al in optie. Mooi om te zien hoe groot de interesse is.”

Parkmanager Hessel Noordenbos en Marcel Grit, directeur van Roelofs Planontwikkeling op Eeserwold. De komende tijd zal de bouwactiviteit alleen maar verder toenemen.

Parkmanager Hessel Noordenbos en Marcel Grit, directeur van Roelofs Planontwikkeling op Eeserwold. De komende tijd zal de bouwactiviteit alleen maar verder toenemen. Foto: Martijn Bijzitter

Zeker nu er een nieuw bestemmingsplan is (dat momenteel ter inzage ligt) en een nieuw beeldkwaliteitsplan, zien ondernemers kansen. „De regels en richtlijnen zijn op onderdelen versoepeld met waarborg voor de kwaliteit, waardoor de mogelijkheden voor de ondernemer ruimer zijn geworden”, licht Grit toe. „We constateren dat er qua belangstelling een gezonde mix is tussen lokale en bovenregionale ondernemers”.