Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken houdt jaarvergadering in De Meenthe

Voorzitter van de Historische Vereniging Jan Stam is aftredend en niet herkiesbaar. Foto: Wilbert Bijzitter

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken houdt op woensdag 2 maart haar jaarvergadering. Deze is om 20.00 uur in het Vestzaktheater van de Meenthe. Leden wordt verzocht om hun komst van te voren te melden. Dat kan per email naar de secretaris, alogtmeijer@home.nl of via een belletje naar (0521) 516225. Er is deze keer geen pauze en ook geen programma na afloop.

Na de behandeling van de jaarverslagen staat onder meer de bestuursverkiezing op het programma. Voorzitter Jan Stam is aftredend en niet herkiesbaar. „Ondanks corona lukt het ons dankzij ons enorme ledenaantal van ruim 1300 om het hoofd boven water te houden”, aldus de preses.

„Na veertien jaar bestuursactiviteiten als notulist, bestuurslid, en voorzitter, beëindig ik mijn werkzaamheden binnen het bestuur. Bé Puister is mijn opvolger. Verder neemt Bert Bos zitting in het bestuur, als opvolger van Leffert de Jonge. Ook hebben we afscheid genomen van Wiebe Blauw en Albert Brouwer. Het bestuur blijft uit zeven personen bestaan.”

Leffert de Jonge neemt na 32 jaar afscheid. „En dat is heel bijzonder”, aldus Stam. „Mooi dat ik heb mogen zien hoe intensief onze bestuursleden en vrijwilligers zich voor de vereniging inspannen en hoeveel tijd ze daarin steken. De vereniging draait op de inzet en creativiteit van deze mensen.” Uiteraard wordt de vergadering besloten met een rondvraag.

Uitgave van een nieuw boek

In de loop van dit jaar gaat de vereniging een boek uitgeven over Steenwijks Ontzet, geschreven door Jan Postema. Het gaat hier om een semiwetenschappelijk werk, gebaseerd op het dagboek van dominee Laan. Die maakte aan het eind van de zestiende eeuw het beleg en de oorlogshandelingen zelf mee. Hij was ook de eerste die daarvan verslag deed. De titel van het boek wordt waarschijnlijk: ‘ Spaans benauwd, het beleg van Steenwijk 1580-1581 ’.

Het boek wordt uitgebracht in een beperkte oplage, en zal zo’n twintig euro gaan kosten. Over enige tijd wordt de mogelijkheid geopend tot voorintekening. Wie geïnteresseerd is kan zich dan inschrijven en krijgt korting.

Nieuws

menu