Historische Vereniging Steenwijk en omstreken houdt Streektaalmiddag in Rabo Theater De Meenthe

De winnaars van de quiz ontvangen een exemplaar van de 'Steenwieker Woordenlieste'. Foto: Historische Vereniging

De Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken houdt op dinsdagmiddag 22 november een bijeenkomst rondom de eigen streektaal in Rabo Theater De Meenthe. Centraal staat de tweedelige documentaire ‘Steenwiekers op de praotstool’ van interviewer Jur Tiesnitsch en cameraman Kobie Storm.

In de documentaire ‘Steenwiekers op de praotstool’ vertellen twee geboren en getogen Steenwijkers over hun leven in de stad. Jan Nijdam (die inmiddels is overleden) was een erkend timmerman. Hij ontwierp in Zuidveen zelfs een complete woning. Met veel plezier verhaalt hij in de film over zijn leven, zijn huwelijk en de vakanties op het water. Ook de plekken waar hij als jongen speelde komen aan bod.

Piet Jongedijk woont nog in Steenwijk-West. Hij was vele jaren lid van muziekvereniging Tot Steun In De Strijd (in de volksmond kortweg ‘Steun’ genoemd). Veel stadgenoten hebben op feesten gedanst en gezongen op de klanken van bandjes waar hij deel van uitmaakte. Beroemd was zijn eigen vertolking van het lied ‘ Ç’est si bon ’. In de film laat hij horen dat hij zijn muzikale kunsten nog niet is verleerd. Naast de beide interviews bevat de documentaire veel oude foto’s en enkele muziekfragmenten.

Is plat praten onbeschaafd?

De twee delen van de film worden afgewisseld met een korte uiteenzetting door Jon Derks onder de titel ‘Is plat praten onbeschaafd?’ De hoofdredacteur van het ledenblad Old Steenwiek is oud-leraar Nederlands en zelf van huis uit dialectspreker. Hij heeft het over vragen als: ‘Waar komt het Steenwijks vandaan?’ en ‘Hoe komt het dat wij in Nederland allemaal Hollands praten?’

In de loop van de middag schotelt Liesbeth Hermans de aanwezigen een korte kwis voor om hun kennis van het ‘Steenwieks’ te testen. Onder de prijswinnaars wordt een exemplaar van de ‘Steenwieker Woordenlieste’ verloot; een speciale uitgave van de Historische vereniging Steenwijk en Omstreken, die is samengesteld door oud-voorzitter Joop van der Tuin. Na afloop is het boek tegen een speciale prijs verkrijgbaar.

Het programma begint om 14.00 uur in het Vestzaktheater van De Meenthe. Niet-leden betalen 5 euro. Zij kunnen via de website van De Meenthe tickets bestellen. Voor leden is de toegang gratis. In het eerstvolgend nummer van Old Steenwiek, dat 12 november verschijnt, wordt toegelicht hoe zij zich kunnen aanmelden.

Nieuws

menu