Historische Vereniging houdt een tevredenheidsonderzoek

Kyra, Bob en Jamie, zijn binnen hun team verantwoordelijk voor de opdracht van de Historische Vereniging uit Steenwijk. Foto: Aangeleverd

Studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle voeren in opdracht van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken een uitgebreid ledenonderzoek uit. Doel is op termijn meer tevreden en betrokken leden, maar ook extra vrijwilligers.

„Als bestuur willen we graag weten hoe tevreden onze leden zijn. Uit spontane reacties is het ons bekend dat de lezers ons ledenblad Old Steenwiek erg waarderen. Maar wat vindt men verder van onze vereniging? Wat kan beter? Waar hebben onze leden nog meer behoefte aan?”, aldus voorzitter Bé Puister van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. „We zijn met 1300 leden één van de grootste verenigingen in de regio. En ons ledenaantal groeit nog steeds. We maken ons echter wel zorgen over de vergrijzing en vragen ons af hoe we ook in de toekomst interessant blijven voor onze leden. Ook zijn extra vrijwilligers welkom om zo de taken over meer schouders te verdelen.”

Puister heeft daarom contact opgenomen met Hogeschool Windesheim in Zwolle om te informeren of studenten een onderzoek willen uitvoeren. In de opleiding Communicatie van Windesheim werken studenten gedurende het derde studiejaar in teams voor meerdere opdrachtgevers. Drie van hen, Kyra, Bob en Jamie, zijn binnen hun team verantwoordelijk voor de opdracht van de Historische Vereniging uit Steenwijk. Binnen dit team zijn verschillende competenties aanwezig, zoals schrijven, analyseren, omgaan met social media en grafische vormgeving.

„Wat mij opvalt, is de motivatie van de studenten”, zegt Liesbeth Hermans, die met Bé Puister de studenten begeleidt. „Ze bereiden zich goed voor en stellen scherpe vragen. Bovendien zijn ze erg enthousiast.” Hermans en Puister hebben daarom hoge verwachtingen van het onderzoek.

Uitgebreid onderzoek

Om zich een goed beeld te vormen hebben de studenten zich breed georiënteerd. Zo hebben ze gesprekken gevoerd met de gemeente, het Stadsmuseum en het gemeentearchief. Voor vergelijkingsmateriaal is er ook contact geweest met historische verenigingen in Meppel en in Zwolle. Onlangs heeft het drietal in Steenwijk enkele vrijwilligers en leden van de vereniging geïnterviewd. Op basis van al deze gesprekken is een vragenlijst opgesteld die de komende periode online wordt verspreid. Medio januari 2023 zal het adviesrapport zijn afgerond. De belangrijkste uitkomsten worden gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging in maart 2023.

Enquête

„Er staat inmiddels een vragenlijst op onze website en op Facebook”, aldus de voorzitter. „We hopen dat veel mensen deze enquête gaan invullen. Ook niet-leden kunnen reageren. Op basis van de uitkomsten verwachten we meer vrijwilligers en jongere leden te kunnen aantrekken en tegelijk onze dienstverlening nog verder te kunnen verbeteren.”

Nieuws

menu