Het pand van IGSD.

IGSD Steenwijkerland kan extra personeel vergeten

Het pand van IGSD.

Steenwijk - De wensen van de IGSD voor 2019 worden slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Voor de bedrijfsvoering van dit jaar kan de IGSD een bedrag van zes ton tegemoet zien, en voor ontvlechting van de IGSD Steenwijkerland met die van Westerveld 177.000 euro.

Er was in totaal om ruim negen ton gevraagd. De raad van Steenwijkerland besloot gisteravond om geen extra geld uit te trekken voor inhuur van twee extra externe krachten.

De achterliggende gedachte van de IGSD is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een leer-werkplek te helpen. ‘In de afgelopen jaren ging het om 152 van deze plaatsen bij het regionale bedrijfsleven. Er wordt nu de ambitie uitgesproken om voor het dubbele aantal te gaan, 304. Maar waar is dat op gebaseerd?’, zo vroeg Miriam Slomp van de VVD zich hardop af.

Vertrouwen

Voldoende vertrouwen in de sociale dienst blijft voor veel raadsleden lastig. ‘Want het blijft een organisatie waar we weinig grip op krijgen. Resultaten zijn moeilijk zichtbaar en de IGSD stelt ons steeds weer voor verrassingen’, zo vervolgde Slomp.

Grotere rol voor het bedrijfsleven

Na een stevig debat werd nog een motie ingediend die raadsbreed aangenomen is over een grotere rol voor het bedrijfsleven in de uitvoering van de participatiewet. De motie is ingediend door CDA, CPB, GL en D66.

Harrie project

Op dit moment zijn zeven medewerkers van de IGSD in training voor jobcoach, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden. Warme steun was er gisteravond andermaal voor het Harrie project, dat vorige week al werd aangedragen door Emmy Elgersma van D66. Harrie staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. ‘Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn veel meer geholpen met steun van een naaste collega in het bedrijf waar hij of zij aan de slag kan dan de steun van een externe jobcoach’, aldus Elgersma.

Wethouder Tiny Bijl wil werkgevers in de gemeente stimuleren om Harrie in te zetten. ‘Eventueel kan er een cursus worden gevolgd van twee dagen. De kosten van 450 euro komen voor rekening van de gemeente’, aldus Bijl. Veel raadsleden zagen twee voordelen. ‘Een Harrie staat dichter bij de persoon met een arbeidsachterstand dan een jobcoach en het is ook een stuk goedkoper.’ De samenwerking tussen IGSD en het regionale bedrijfsleven, zoals de Businessclub, Kringloopwinkel en Noordwestgroep moet beter. ‘Er is veel vraag naar mensen, ook zij die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar de houding van de IGSD is erg terughoudend’, zo was een aantal malen hoorbaar.

1 januari 2020

De sociale diensten van Steenwijkerland en Westerveld trekken vanaf 1 januari 2020 niet meer gezamenlijk op, en vallen vanaf die datum onder de gemeente. Over de huisvesting is ook nog veel te doen, omdat er vraagtekens zijn of één loket voor sociale dienst, WMO en jeugdzorg in het gemeentehuis wel haalbare kaart is. De raad gaf het college gisteravond opdracht om uit te zien naar andere geschikte locaties voor huisvesting. Tijdens de behandeling van de begroting in het najaar moet hier helderheid over zijn. Doordat de verhuizing van de sociale dienst de komende jaren zijn beslag krijgt zal er nog twee jaar sprake zijn van tijdelijke huisvesting.

Stevige huurprijs

Op dit moment zit de sociale dienst nog in het Werkplein aan de Vesting achter het NS station. ‘Maar ik geef het college opdracht om te onderhandelen met de verhuurder over de stevige huurprijs van 437.000 euro per jaar. Dat bedrag lijkt me niet erg marktconform. En misschien kunnen we ook wel op deze locatie blijven als we het pand voor een redelijke prijs kunnen kopen’, zo sprak VVD-raadslid Wim Stapel. Hij kreeg daarvoor unanieme steun van de raad. Het college is gevraagd om voor 1 maart helderheid te geven over wat de gesprekken met de verhuurder hebben opgeleverd.