IJsbeer Energie breidt uit met palletblokjesfabriek, omwonenden vrezen nog meer geluids- en geuroverlast

De biomassacentrale aan de Dolderweg in Steenwijk wordt uitgebreid met een palletblokjesfabriek en eigenaar IJsbeer Energie wil een transportband bouwen over de Dolderweg tussen de biomassacentrale en het perceel waar biomassa wordt opgeslagen (aan de overkant van de centrale).

De biomassacentrale.

De biomassacentrale. Archieffoto: Sieb van der Laan

Van afvalhout worden houtblokjes geperst, die worden gebruikt in transportpallets. Rond de start van de verbouwing heeft IJsbeer Energie percelen aan de Dolderweg 21 en Dolderweg 42 verworven.

Om zo min mogelijk vervoersbewegingen met zware voertuigen te realiseren, komt er een transportband tussen het losstation op Dolderweg 21 en de opslagsilo op Dolderweg 42. Het lossen en transport tussen Dolderweg 21 en 42 is enkel overdag gepland. Volgens IJsbeer Energie vallen de nieuwe activiteiten binnen de geluidsnormen. „Vooroverleg met de gemeente heeft uitgewezen dat de geluidsemissie van het beoogde gebruik inpasbaar is binnen het geldende zone-model”, zo informeert IJsbeer Energie de omwonenden in een brief.

Tekst gaat verder onder foto


Voor de uitbreiding van de activiteiten heeft IJsbeer Energie een vergunning aangevraagd. Het perceel aan de overzijde wordt naar verwachting medio volgend jaar in gebruik genomen.

‘Regelmatig overschrijdingen’

De omwonenden, voornamelijk bewoners van de woontorens Poseidon en Neptunus, ervaren al jaren geluids- en stofoverlast, naast stank. „De geluidsproductie van maximaal 50 dB op de zoneringsgrens van het industrieterrein als bescherming voor de aanwonende burgers wordt regelmatig overschreden”, geven de omwonenden aan.

„De overlast die we ondervinden bestaat uit geluidsoverlast door de shovels, uit geuroverlast, een zurige weeïge geur, van het opgeslagen biomassamateriaal en uit stof. Dit alles doordat het materiaal los gestort op de terreinen ligt.”

Toch ruimte voor meer geluid?

Nu is er een plan om een palletblokjesfabriek te bouwen, die gebruik maakt van de restwarmte van de centrale. „Hoe zit het met het geluid, nu er meer activiteiten komen?”, zo vragen de omwonenden zich af. „Er is eerder vastgesteld dat er geen ruimte meer is voor de gemeente om vergunningen af te geven voor activiteiten op het industrieterrein, die geluidsproductie zouden toevoegen. Het lijkt erop, dat men ‘ergens’ ruimte gaat vinden.”

Nieuwe situatie

„De destijds gedane geluidsmetingen vonden plaats, terwijl de biomassacentrale niet in bedrijf was, laat staan de extra activiteiten die nu gaan plaatsvinden. Achteraf is het steeds de vraag geweest of de verleende vergunningen wel afgegeven hadden mogen worden. We hebben begrip dat de gemeente een vergunning niet zo maar kan intrekken, maar nu is er sprake van een nieuwe situatie.”

De omwonenden wachten de antwoorden van de gemeente af. Afhankelijk hiervan gaan de omwonenden wel of geen bezwaar indienen.