In memoriam: Afscheid van de energieke torenwachter John Hoogma

John Hoogma voor het portaal van zijn geliefde Steenwijker toren.

John Hoogma voor het portaal van zijn geliefde Steenwijker toren. Foto: Erna Rijnbout

Torenwachter John Hoogma uit Steenwijk is zondag op 75-jarige leeftijd overleden. De geboren en getogen Steenwijker verliet de vestingstad, maar keerde in 2016 terug. Naar de woning aan de Noordersingel, die letterlijk in de schaduw staat van zijn geliefde Steenwijker Toren.

Eenmaal terug in Steenwijk zette hij zich in voor deze stad en voor de gemeente Steenwijkerland. Hij was een van de deelnemers van G1000 Steenwijkerland Energieneutraal en het burgerinitiatief IK BEGIN!, dat mensen wil informeren, bewust maken, motiveren en op weg helpen naar een duurzame samenleving.

Namens de Fietsersbond Steenwijkerland sprak hij regelmatig in tijdens politieke markten en raadsvergaderingen en kwam met suggesties en ideeën om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Na een dodelijk ongeval op de kruising Blokzijlseweg/Beulakerweg gaf hij een alternatieve route naar Giethoorn aan. Recent droeg hij nog een alternatieve fietsroute voor de kruising aan de Paardenmarkt/Woldpoort aan tijdens de bespreking van de plannen voor de herinrichting van ‘t Gedempte Diep.

Tijdens een inspraak ergerde hij zich aan de vele afvalcontainers in de binnenstad en stelde ondergrondse containers voor. Een motie hierover werd aangenomen en in september dit jaar gaat de proef met de eerste ondergrondse container van start.

John was een van de mensen van het eerste uur van D66. Omdat hij zo betrokken raakte plaatste hij zich ook op de lijst van de recente gemeenteraadsverkiezingen.

Torenwachter

De laatste jaren was John Hoogma een van de torenwachters. Hiermee kwam een droom voor hem uit. John Hoogma wilde het bezoek aan de Steenwijker Toren aantrekkelijker maken. De gemeente en de provincie stelden stadscheques beschikbaar voor projecten en ideeën om de binnenstad aantrekkelijker te maken.

De torenwachters wonnen in februari de stadscheque van 5.000 euro. Hierdoor komen er ruimere en flexibele openingstijden, betere communicatie, het bieden van meer faciliteiten en organiseren van activiteiten wordt de toren toegankelijker voor publiek. Verder worden de luidklokken weer zichtbaar, worden er informatiebordjes op de trans geplaatst en zijn er historische videobeelden over Steenwijk in het portaal te zien. Bij slecht weer kunnen in het portaal in plaats van een stadswandeling de verhalen verteld worden. Ook komt er een maquette (schaal 1:20) van de toren zonder spits zoals die er tot 1914 uitzag.

Inzet is niet voor niks geweest

‘Energiek, vindingrijk, flamboyant en zorgzaam. Man met nog duizend ideeën’, staat op de rouwkaart. Gelukkig wordt dus een aantal ideeën van hem dit jaar nog verwezenlijkt. Het eindresultaat krijgt hij helaas niet meer te zien, maar het is mooi dat John heeft geweten dat zijn ideeën uitgewerkt gaan worden. Zijn inzet is niet voor niks geweest en zo laat John een mooie erfenis voor zijn vestingstad na.

Zaterdag om 13.30 uur is er een herinneringsbijeenkomst die zal worden gehouden in de R.K. Sint Clemenskerk aan de Molenstraat. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aan de Meppelerweg.