Jan Spikman.

In memoriam Jan Spikman (89): Jarenlang ‘spil’ in samenleving van Steenwijk

Jan Spikman. Foto: Familie Spikman

De vorige week woensdag op 89-jarige leeftijd overleden Jan Spikman uit Steenwijk was niet alleen ‘de spil’ van de familie. Hij is dat ook een reeks van jaren geweest als hoofd financiën van de gemeente Steenwijk, waarbij hij fungeerde als motor (en bewaker) van diverse processen en projecten.

Spikman verleende (als een soort uitzendkracht) zelfs financiële assistentie aan de ooit zelfstandige gemeenten Blankenham, Kuinre en Giethoorn.

Bestuurlijk zette hij zich in voor onder meer Stichting De Meenthe. In de realisering van dit theater met evenementenhal (aanvankelijk sporthal) heeft de inventieve en gedreven Jan Spikman een cruciaal aandeel gehad. Hij was de kredietbewaker tijdens de bouw en als secretaris maakte hij zes jaar deel uit van het eerste bestuur onder leiding van Andries Visser. Spikman is als laatste van dat gezelschap overleden, zodat niemand van de initiatiefnemers dit jaar het 50-jarig jubileum meer zal kunnen meemaken.

‘Dubbel zo voorzichtig’

Ruim dertig jaar is de in Uffelte geboren (en daar vele jaren als enthousiast voetballer actieve) Jan Spikman werkzaam geweest bij de voormalige gemeente Steenwijk, waarvan het grootste gedeelte als hoofd van de afdeling financiën. Begrotingen en rekeningen van de gemeente klopten altijd tot op de cent nauwkeurig. Bij zijn afscheid stond in deze krant, dat hij in het gemeentehuis de ‘miljonair van Rams Woerthe’ werd genoemd. Hij bewaakte het financiële proces bijvoorbeeld in de aanloop naar en de ontwikkeling van bedrijvenpark Groot Verlaat, de (grootse) viering van het 400-jarig Ontzet van Steenwijk in 1981, tijdens de bouw van het nieuwe gemeentehuis aan de Vendelweg en bij de aanleg van de Ruxveenseweg. Zijn insteek was: „Met andermans centen moet je nu eenmaal dubbel zo voorzichtig zijn.”

Jan Spikman had nadrukkelijk oog voor de samenleving, waarvoor hij zich vanuit het gemeentehuis, maar zeker ook als geïnteresseerd inwoner wenste in te zetten. Zoals voor verzorgingscentrum Zonnekamp en zwembad De Waterwyck. Hij was secretaris van het departement Steenwijk van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, maar ook jurylid en startcommissaris bij de atletiekvereniging Start ‘78 en lid van de oudercommissies van kleuterschool De Kleine Schans en School B.

Muziekkoepel

Samen met onder meer de vijf jaar geleden overleden oud-wethouder Hilco Robaard was hij actief voor de Stichting Stadsherstel en hoewel deze stichting na de herindeling van begin deze eeuw is opgeheven, heeft hij er met zijn vroegere medebestuurders zo’n zes jaar geleden nog alles aan gedaan om de muziekkoepel vanuit Rams Woerthe te verplaatsen naar de Markt in Steenwijk. Dat initiatief werd overigens niet gehonoreerd, alle inspanningen ten spijt.

Integer was een opvallende eigenschap van Jan Spikman, die – waar nodig – zijn grote betrokkenheid toonde en vanwege al zijn verdiensten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Trots was hij op zijn gezin en we herinneren ons nog goed hoe enthousiast hij kon vertellen over zijn dochter Joke, die in Steenwijk ooit een talentvol atlete bij Start ’78 was en in Groningen een imposante carrière gestalte gaf. In 2015 werd ze benoemd tot hoogleraar in de Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit in Groningen, nadat ze eerder cum laude was gepromoveerd tot doctor in de medische wetenschappen. In 2018 is aan prof. dr. Joke Spikman de Betto Deelmanprijs toegekend vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de klinische neuropsychologie in Nederland.

Jan Spikman kon er intens van genieten wanneer binnen zijn gezin of in de samenleving iets moois tot stand was gebracht. En terugdenkend aan zijn carrière bij de gemeente: zijn gevleugelde uitspraak was: „Cijfers liegen niet, maar leugenaars kunnen wel cijferen….”