In memoriam: Stephan van Dokkum is overleden. Afscheid van een muziekmens, die met koren, zang en orgelspel God wilde prijzen

Stephan van Dokkum.

Stephan van Dokkum.

Op 29 december overleed musicus en organist Stephan van Dokkum. Hij is 62 jaar geworden. Al langere tijd had hij problemen met zijn gezondheid (voet en rug). Kortgeleden kwamen daar ernstige ontstekingen bij. In het ziekenhuis konden ze hem niet meer beter maken.

Op 5 januari werd er afscheid van hem genomen in een afscheidsdienst in de Grote Kerk.

Stephan van Dokkum werd geboren op 17 maart 1959 in de Noordoostpolder. Al op jonge leeftijd ontwikkelde Stephan van Dokkum zich als musicus. Zijn vader bracht hem met een orgeltje overal naar toe waar zijn zoon als kind mocht orgelspelen: op school, bij de padvinderij, op familiebijeenkomsten.

Vijf diploma’s

In zijn conservatoriumtijd behaalde hij vijf diploma’s: orgel, schoolmuziek, orgelimprovisatie, kerkmuziek en koordirectie. In de klas voor koordirectie leerde hij zijn (inmiddels ex-) vrouw Claartje kennen.

In die eerste tijd, na de studie, werkte hij als muziekdocent op middelbare- en basisscholen in Dronten, Dedemsvaart en Zwolle. Daarnaast werd hij in 1983 dirigent van het Hervormd Kerkkoor Steenwijk en organist van de Grote Kerk te Steenwijk als opvolger van Bindert Posthuma. Meerdere keren verzorgden Stephan van Dokkum en zijn vrouw (zang) ook samen concerten. In de loop van de tijd werd hij ook dirigent van een koor in Den Ham, van het Mannenkoor Wolvega, van de Brinkzangers te Havelte en van het Steenwijker kinderkoor De Klinckezangertjes.

Bij zijn huis, aan de Eesveenseweg, werd een schuur gebouwd. Daarin stond een pijporgel dat had toebehoord aan de fameuze concertorganist Charles de Wolf. Een geschikt orgel om kerkorgelpartijen in te studeren.

Muziekdocent

Later kreeg hij de kans om dichterbij muziekdocent te zijn. Zo was hij een aantal jaren muziekdocent op C. S. G. Eekeringe en tot het laatst toe op de RSG te Steenwijk.

Animator van de reeks orgelconcerten op het van Oeckelenorgel

Naast organist en dirigent was hij ook de animator van de reeks orgelconcerten in de zomer op het van Oeckelenorgel in de Grote Kerk. Hij had contact met befaamde Nederlandse concertorganisten, die met genoegen naar Steenwijk kwamen. Zelf gaf hij regelmatig concerten in Kampen, Dedemsvaart, Sneek en Steenwijk.

Ook organiseerde hij zogenoemde inloopconcerten in de Grote Kerk, op de midweekfeestwoensdagen (huidige Vestingdagen).

Jaarlijks was er ook het zogenoemde wandelconcert. Hij speelde dan op de orgels in de kerken van Steenwijk. De toehoorders wandelden in de stad dan van kerk naar kerk.

Toen het Nieuwe Liedboek voor de Kerken uitkwam (2013) verzorgde hij zangavonden om de nieuwe liederen te oefenen.

Orgeltoeren

Bij drie orgeltoeren was hij betrokken. Op de Sinterklaastoer improviseerde hij op Sinterklaasliedjes op orgels in de St. Nicolaaskerken in de regio. Een tweede toer deed hij dat ook op st. Maartenliedjes. Een derde orgeltoer ging langs kerken in de omtrek waarin een van Oeckelen-orgel stond.

Hij was een muziekmens, die met koren, zang en orgelspel God wilde prijzen.

In de dienst van zijn afscheid, waarin ds. Bob Haanstra voorging, werd stil gestaan bij de woorden van Psalm 121. Bij het afscheid van zijn muziekvriend blies Teun Bos ‘The Last Post’. Het (inmiddels opgeheven) Kerkkoor, waarvan Stephan van Dokkum 38 jaar dirigent was, zong, bij het afscheid van hun geliefde dirigent, het lied ‘Mijn Herder is de Here God’.

Orgelvriend

Zijn orgelvriend en concertorganist Harry Hamer bespeelde het orgel in de afscheidsdienst. Met een orgelimprovisatie op Psalm 150, de Psalm van de muziek en de muziekinstrumenten, werd Stephan uitgedragen uit de kerk met daarin ‘zijn’ geliefde orgel.