Initiatief voor oprichting van Odensehuis in Steenwijk: ‘Een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten’

De initiatiefgroep voor het Odensehuis. Van links naar rechts: Hedzer van Houten, Nelleke Oosterhof, Frans van den Enden en Henny Nijsingh. Een andere initiatiefnemer, Kees Mol, ontbreekt op de foto. Foto: Mediahuis Noord

In Steenwijk is een initiatiefgroep die een Odensehuis wil oprichten. Een Odensehuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met dementie en voor hun naasten. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie.

Het idee komt uit Denemarken. In de Deense stad Odense is in 2000 een inloop-, advies- en ontmoetingscentrum opgezet. Bezoekers kunnen er vrij binnenlopen voor informeel advies en ondersteuning. „De activiteiten zijn erop gericht om mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig en met plezier mee te laten doen in de samenleving. Ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden is daarbij onmisbaar. Om die reden is een Odensehuis er ook voor de naasten van mensen met dementie”, licht Frans van den Enden, een van de initiatiefnemers, toe.

In Nederland zijn 43 Odensehuizen. Twee jaar geleden namen Nelleke Oosterhof, Henny Nijsingh, Frans van den Enden en Kees Mol het initiatief om een Odensehuis in Steenwijk op te zetten. Zij hebben te maken (of gehad) met mensen met dementie en sommigen zijn al vrijwilliger bij Alzheimer Trefpunt Steenwijkerland.

Hulp

Zij krijgen daarbij hulp van Hedzer van Houten, voormalig directeur van Woonconcept, die het in Meppel voor elkaar kreeg. Op 1 juli wordt in Meppel een Odensehuis geopend. „Hedzer heeft de hele procedure al meegemaakt en kan ons enorm helpen”, zegt Nelleke Oosterhof. Hedzer: „Ik wil graag wat doen voor de zwakkeren in de maatschappij en mensen met een beperking.”

Passies inzetten

Het Alzheimer Trefpunt organiseert café en themabijeenkomsten. „Maar dat is slechts een keer per maand. Het is de bedoeling dat je straks dagelijks in het Odensehuis terecht kan”, vertelt Nelleke verder. Frans van den Enden: „Een ontmoetingsplek waar de ongedwongen sfeer uitnodig om jezelf te zijn en jouw verhaal te delen. Waar je gewaardeerd en gerespecteerd wordt. We hebben oog voor wie je bent en niet voor wat je hebt. Overigens is het niet alleen bedoeld voor mensen als er dementie is vastgesteld, maar ook in de periode daarvoor als de eerste signalen er zijn. Verder worden mensen met dementie worden uitgedaagd om hun talenten en passies in te zetten en daarmee zelf activiteiten te organiseren en mee te denken over de invulling van het Odensehuis.”

Om een Odensehuis te kunnen realiseren is een vaste medewerker/coördinator nodig. „Verder is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk samengewerkt wordt met vrijwilligers, maar ook met andere organisaties die werken voor en met mensen met dementie.”

‘Jaar van de waarheid’

Door corona is er vertraging opgelopen, maar nu kunnen alle zeilen worden bijgezet om een Odensehuis te verwezenlijken. „Dit moet het jaar van de waarheid worden”, zegt Frans van den Enden. „De contacten met de gemeente en met zorgorganisaties zijn weer opgepakt.”

De initiatiefgroep heeft nog geen definitieve locatie, maar heeft wel een aantal op het oog. „Het moet ook letterlijk laagdrempelig zijn en op een plek, die goed bereikbaar is en dicht bij andere voorzieningen.”


Voor meer informatie of aanmelden als vrijwilliger: Kees Mol, k.mol@alzheimervrijwilligers.nl , 06-22432348.

Nieuws

menu