Inventarisatie van overlast van roeken aan Middenweg

Aan de Middenweg zijn veel roeken in de eiken.

Aan de Middenweg zijn veel roeken in de eiken. Foto: Marcel Jurian de Jong

Wijkvereniging De Middenweg gaat dit weekend en volgende week de wijk in om de overlast van de roeken aan de Middenweg te inventariseren.

Er zijn veel klachten bij de wijkvereniging en de gemeente Steenwijkerland over de groeiende roekenkolonie aan de Middenweg. Veel omwonenden hebben overlast van de roeken (lawaai, vervuiling, uitwerpselen). Deze overlast neemt toe, omdat de roekenkolonie zich ieder jaar uitbreidt.

Een grote wens is de roekenkolonie te verplaatsen naar plekken buiten het bewoonde gebied. Hiervoor moet de gemeente een aanvraag bij de provincie indienen om een ontheffing te krijgen. Deze aanvraag moet worden voorzien van een krachtige onderbouwing met focus op de overlast, de mate waarop het welzijn van de omwonenden wordt aangetast.

Daarom gaat de wijkvereniging de overlast inventariseren. Klachten kunnen ook worden gemaild naar info@wvdemiddenweg.nl . Op de website www.wvdemiddenweg.nl komt een roeken-pagina, waarop het verloop is te volgen.